Algunhas reflexións sobre o presente e o futuro da democracia

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/101730
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Algunhas reflexións sobre o presente e o futuro da democracia
Other Titles: Algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de la democracia | Some reflections on the present and future of democracy
Authors: Canales Aliende, José Manuel
Research Group/s: Observatorio Lucentino de Administración y Políticas Públicas Comparadas
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Estudios Jurídicos del Estado
Keywords: Democracia representativa | Democracia participativa | Crisis | Globalización | Desafección ciudadana | Élites políticas | Partidos políticos | Nueva ciudadanía | Representative democracy | Democracy of participation | Globalization | Political elites | Political parties | New citizenship
Knowledge Area: Ciencia Política y de la Administración
Issue Date: 2018
Publisher: Escola Galega de Administración Pública
Citation: Administración & Cidadanía. 2018, 13(2): 9-17
Abstract: Este texto analiza as causas principais da crise actual da democracia, froito esencialmente da globalización, así como sobre o seu futuro, achegando unha visión positiva, sendo unha actualización e ampliación doutros textos propios sobre esta temática. | Este texto analiza las causas principales de la crisis actual de la democracia, fruto esencialmente de la globalización, así como sobre su futuro, aportando una visión positiva, siendo una actualización y ampliación de otros textos propios sobre esta temática. | This paper analyzes the main causes of the current crisis of democracy, in the context of globalization, as the future of this.
URI: http://hdl.handle.net/10045/101730
ISSN: 1887-0287
Language: spa | glg
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Escola Galega de Administración Pública
Peer Review: si
Publisher version: https://egap.xunta.gal/Documentos/Publicacions/[1563537639]Revista_AC_13_2_web.pdf
Appears in Collections:INV - OLAPPC - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Canales-Aliende_AdmCidadania_glg.pdfGalego724,27 kBAdobe PDFOpen Preview
Thumbnail2018_Canales-Aliende_AdmCidadania_esp.pdfEspañol726,19 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.