El compromís artístic de Joan Commeleran amb Catalunya durant la guerra civil (1936-1939)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/100287
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El compromís artístic de Joan Commeleran amb Catalunya durant la guerra civil (1936-1939)
Other Titles: Joan Commeleran’s artistic commitment to Catalonia during the Spanish civil war (1936-1939)
Authors: Santacreu Soler, José Miguel
Research Group/s: España Contemporánea (EC)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Humanidades Contemporáneas
Keywords: Commeleran | Guerra Civil Española | Barcelona | Documentació gràfica | Spanish civil war | Graphic documentation
Knowledge Area: Historia Contemporánea
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Citation: Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil, 1936-1939, 2019, 9: 275-299
Abstract: Commeleran és un dels nombrosos artistes plàstics catalans oblidats per la tradició acadèmica. El seu compromís artístic amb Catalunya durant la guerra civil encara no ha rebut el reconeixement que mereix. Els seus dibuixos constitueixen una visió vigorosa i personal del temps viscut, motiu pel qual li dediquem el present article. L’objectiu és recuperar i donar a conèixer les seues creacions artístiques més significatives dels temps de guerra; perquè són una documentació gràfica de les vivències de les persones no combatents durant la guerra a Catalunya, d’algunes activitats culturals organitzades per la Generalitat de Catalunya i de la pràctica per part dels catòlics d’un intimisme religiós en la rereguarda republicana. | Commeleran is one of the numerous Catalan plastic artists forgotten by the academic tradition. His artistic commitment to Catalonia during the civil war still has not received the recognition he deserves. His drawings constitute a vigorous and personal vision of the time lived, which is why we dedicate this article to him. The objective is to recover and publicize his most significant artistic creations of war times; because they are a graphic documentation of the experiences of non-combatants during the war in Catalonia, of some cultural activities organized by the Generalitat of Catalonia and of the practice for Catholics of religious intimacy in the republican rearguard.
URI: http://hdl.handle.net/10045/100287
ISSN: 1696-2672 | 1885-2580 (Internet)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0
Peer Review: si
Publisher version: http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/30468
Appears in Collections:INV - España Contemporánea - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2019_Santacreu-Soler_Ebre38.pdf1,89 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons