Metologies actives per a la millora de l'aprenentatge i l'avaluació dels fonaments físics en les titulacions d'Arquitectura

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/9642
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Metologies actives per a la millora de l'aprenentatge i l'avaluació dels fonaments físics en les titulacions d'Arquitectura
Authors: Rodes Roca, José Joaquín | Moreno Marín, Juan Carlos | Neipp, Cristian | Beléndez, Tarsicio | Méndez Alcaraz, David Israel | Durá Domenech, Antonio | Vera Guarinos, Jenaro | Beléndez, Augusto
Research Group/s: Holografía y Procesado Óptico | Astronomía y Astrofísica | Acústica Aplicada | Interacción de Partículas Cargadas con la Materia
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
Keywords: Enseñanza de la física | Estudios universitarios | Enseñanzas técnicas
Knowledge Area: Física Aplicada | Didáctica de las Ciencias Experimentales
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Publisher: Universidad de Alicante | Marfil
Citation: RODES ROCA, José Joaquín, et al. "Metologies actives per a la millora de l'aprenentatge i l'avaluació dels fonaments físics en les titulacions d'Arquitectura". En: La multidimensionalidad de la educación universitaria / M.A. Martínez Ruiz, V. Carrasco Embuena (eds.). Alcoy : Marfil ; Alicante : Universidad, 2007. Vol. I. ISBN 978-84-268-1335-0, pp. 245-258
Abstract: La implicació de l'alumnat en el procés d'ensenyament/aprenentatge (E/A) ha permés desenvolupar un conjunt d'accions per afavorir el treball autònom i el seu seguiment tutorial. S'ha oferit un compromís voluntari per a realitzar treballs presencials i no presencials (resolució de problemes) i el seguiment individual de les activitats planejades mitjançant tutories presencials. En aquest treball presentem les accions implementades, els resultats obtinguts, la valoració feta per l'alumnat sobre aquesta experiència i les principals conclusions de la investigació realitzada. Hem utilitzat el campus virtual de la Universitat d'Alacant (CVUA) per a aconseguir que el treball autònom puga fer-se de forma flexible i amb els materials necessaris de suport. Amb aquesta metodologia activa hem aconseguit que l'alumnat tinga un important grau de responsabilitat en el seu aprenentatge, haja millorat el rendiment, les relacions interpersonals i de comunicació i utilitze l'ordinador com a eina per a aprendre.
URI: http://hdl.handle.net/10045/9642
ISBN: 978-84-268-1335-0 (Vol. I) | 978-84-268-1334-3 (Obra completa)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - GHPO - Capítulos de Libros
GITE - FOT - Capítulos de Libros
Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - IPCM - Capítulos de Libros
INV - Acústica Aplicada - Capítulos de Libros
INV - Astronomía y Astrofísica - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailCL_multidimensionalidad_EU_v1_p245_2007.pdf1,01 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.