Síntesi d’estudis sobre ell emfàtic, exclamatiu, expletiu, impersonal o neutre

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91909
Full metadata record
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorTraducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparatses_ES
dc.contributor.authorGuardiola i Savall, Maria Isabel-
dc.contributor.otherUniversidad de Alicante. Departamento de Filología Catalanaes_ES
dc.date.accessioned2019-05-16T07:03:12Z-
dc.date.available2019-05-16T07:03:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationeHumanista/IVITRA. 2018, 14: 469-486es_ES
dc.identifier.issn1540-5877-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10045/91909-
dc.description.abstractEn aquest treball fem un repàs del tractament que ha rebut l’ús del pronom tònic de tercera persona denominat ell emfàtic. Farem un recorregut per distintes obres descriptives i normatives de referència actuals i pels distints estudis diacrònics i dialectals que l’han tractat d’explicar de manera general o particular amb la voluntat d’encetar una descripció diacrònica de l’ús d’aquest element en català.es_ES
dc.description.abstractIn this paper we review the treatment given to the use of the stressed third-person pronoun known as emphatic ell. We shall be offering an overview of the different current descriptive and normative reference works, as well as the different diachronic and dialect studies that have tried to explain the use of this element, in a more general or specific way, for the aim of attaining a diachronic description of its use in Catalan.es_ES
dc.description.sponsorshipAquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (GVA, ref. ISIC/012/042), i en el marc dels projectes de recerca “Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1834)” (MINECO-FEDER, ref. FFI2015-69694-P), PT 2012-S04-MARTINES, IEC1-15X, PR2015-S04-MARTINES, VIGROB-125, i del Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció (Universitat d’Alacant [Ref. GITE-09009-UA]).es_ES
dc.languagecates_ES
dc.publisherUniversity of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguesees_ES
dc.publisherInstitut Interuniversitari de Filologia Valencianaes_ES
dc.rights© eHumanista/IVITRAes_ES
dc.subjectEll emfàtices_ES
dc.subjectDiccionarises_ES
dc.subjectGramàtiqueses_ES
dc.subjectEstudis diacrònicses_ES
dc.subjectMonografies dialectalses_ES
dc.subjectEmphatic elles_ES
dc.subjectDictionarieses_ES
dc.subjectGrammar bookses_ES
dc.subjectDiachronic studieses_ES
dc.subjectDialectal monographieses_ES
dc.subject.otherFilología Catalanaes_ES
dc.titleSíntesi d’estudis sobre ell emfàtic, exclamatiu, expletiu, impersonal o neutrees_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.peerreviewedsies_ES
dc.relation.publisherversionhttps://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volume/14es_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Guardiola_eHumanista-IVITRA.pdf285,51 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.