Aplicació didàctica de la ràdio al context escolar

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/91162
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Aplicació didàctica de la ràdio al context escolar
Autors: Moriel Bueno, Virginia
Paraules clau: Pragmatisme | TILC | Ràdio | Valencià | Educació primària | Pragmatism | CLIL | Radio | Valencian | Primary Education
Àrees de coneixement: Filología Catalana
Data de publicació: 2018
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citació bibliogràfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2017-2018, 8-9: 215-239. doi:10.14198/ITACA2017-2018.8-9.11
Resum: Aquest treball pretén explorar l’ensenyament i aprenentatge del valencià i en valencià des d’un punt de vista pragmàtic mitjançant una eina que permet dotar a l’escola d’activitats que propicien un aprenentatge significatiu: la ràdio. A través d’un projecte de ràdio escolar es donarà resposta a dos aspectes primordials: el disseny d’activitats que asseguren el desenvolupament de les capacitats dels alumnes mitjançant situacions de la vida quotidiana, i el fet de propiciar situacions comunicatives en valencià perquè els infants tinguen una millor competència comunicativa sense bandejar el folklore valencià, que incrementarà el sentiment de pertinença dels estudiants, sobretot dels castellanoparlants. | This article is intended to explore the Valencian teaching and learning process from a pragmatic point of view, using the radio, a tool that provides the school with activities which facilitate a meaningful learning. For this purpose, the objective of the school radio project is to answer the following crucial aspects: the need to implement activities towards the development of the students’ skills, by means of everyday situations, and providing communicative situations in Valencian to develop their communicative competence. Nor is it overlooked that Valencian folklore must be facilitated and consequently, the students’ sense of belonging will foster, particularly among the Spanish speakers’ ones.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.11 | http://hdl.handle.net/10045/91162
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2017-2018.8-9.11
Idioma: cat
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Drets: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Revisió científica: si
Versió de l'editor: https://itaca.ua.es/
Apareix a la col·lecció: Revistas - Ítaca - 2017-2018, Núm. 8-9

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailITACA_08-09_11.pdf814,71 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons Creative Commons