Youtubers en llengua catalana: estudi quantitatiu i qualitatiu

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91160
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Youtubers en llengua catalana: estudi quantitatiu i qualitatiu
Authors: Iglesias Nieto, Maria Lluïsa
Keywords: Youtubers | Llengua catalana | Cultura digital | Xarxes socials | Comunicació | Joves | YouTube | Catalan | Digital Culture | Social Networks | Communication | Young People
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2017-2018, 8-9: 177-199. doi:10.14198/ITACA2017-2018.8-9.09
Abstract: Amb l’arribada d’Internet hem vist nàixer una nova tipologia de creadors de continguts a les xarxes socials. Aquest article posa el focus en els youtubers que es comuniquen en llengua catalana a través de la plataforma de vídeos de YouTube. A continuació, es presenta un estudi quantitatiu d’aquests nous creadors de continguts audiovisuals. Al llarg del treball s’hi descriu quants en són, què fan, amb quin nombre de seguidors compten i a quines temàtiques dediquen els seus canals. De més a més, els hi classifica en termes d’influència a la xarxa. Per últim, s’hi para atenció a aquells canals de youtubers amb més seguidors i visualitzacions de vídeos: els canals de Miquel Montoro, Recomanacions de Llibres, Pot de Plom, o Miss Tagless. | With the arrival of the Internet a new class of content creators has been born on social media. In this article we will treat the youtubers who are communicating in Catalan language on the YouTube video platform. Next, we present the quantitative study of these new creators in Catalan. We’ll see how many they are, what they do, what number of followers they have and what theme they devote to their spaces. We will review the classification of these youtubers in terms of influence in this platform. Lastly, we pay attention to those channels of youtubers with more followers and video views. We advance that the creators with more visibility and followers are the channels of Miquel Montoro, Recomanacions de Llibres, Pot de Plom, or Miss Tagless.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.09 | http://hdl.handle.net/10045/91160
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2017-2018.8-9.09
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2017-2018, Núm. 8-9

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailITACA_08-09_09.pdf938,69 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.