Translating ironic intertextual allusions

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/91149
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Translating ironic intertextual allusions
Autors: Lievois, Katrien | Van Bolderen, Trish (trans.)
Paraules clau: Allusion | Intertextuality | Literary translation | Irony | Parody
Àrees de coneixement: Traducción e Interpretación
Data de publicació: 2017
Editor: Universitat d'Alacant | Universitat Jaume I | Universitat de València
Citació bibliogràfica: MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. 2017, 9trans: 1-24. doi:10.6035/MonTI.2017.9.5
Resum: Based on a corpus consisting of Albert Camus’s La Chute, Hugo Claus’s Le chagrin des Belges, Fouad Laroui’s Une année chez les Français and their Dutch versions, this article examines the ways in which ironic intertextual allusions are translated. It begins with a presentation of the theoretical concepts underpinning the analysis and subsequently identifies, through a detailed study, the following nine strategies: standard translation; literal translation; translation using markers; non-translation; translation into a third language; glosses; omissions; substitutions using intertextuality from the target culture; and substitutions using architextuality.
URI: http://hdl.handle.net/10045/91149
ISSN: 1889-4178 | 1989-9335 (Internet)
DOI: 10.6035/MonTI.2017.9.5
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Drets: © d’aquesta edició: Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universitat de València
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2017.9.5
Apareix a la col·lecció: Revistas - MonTI - 2017, No. 9. The Translation of Humour

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailMonTI_09_05_trans.pdf116,13 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.