Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies

El nostre grup de recerca té com a objectiu aprofundir, mitjançant l'estudi de la literatura, en el coneixement del món de la cultura islàmica, relacionat especialment amb la dona del segle XX com a objecte i subjecte creatiu. Aquest estudi es fa extensiu a les diverses literatures de la zona geogràfica de la Mediterrània occidental, bàsicament la francesa, la italiana, l'àrab, la catalana i la hispànica. Això permet una anàlisi sociològica de la creació, difusió i recepció literària i de les diferents arts que s'hi interrelacionen. Aquesta comunitat es troba interrelacionada amb el grup investigador Traverses, de la Université Paris 8-Saint Denis.

Membres del Grup


Carles Cortés Orts (dir.)

Carmen Alemany Bay

Josefina Bueno Alonso

Víctor D. Domínguez Lucena

Dari Escandell Maestre

Anna Esteve Guillén

M. Àngels Francés Díez
Orcid icon

Raúl García Sáenz de Urturi

Israel Gil Pérez

Isabel Marcillas Piquer

Juan A. Roche Cárcel

Personal col·laborador extern

Navegar

Comunidades: