Mediterrània multilingüe: investigació educativa per a la millora del coneixement del patrimoni lingüístic, literari i cultural. Aplicacions de la Biblioteca Digital Multilingüe de la Mediterrània

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/90469
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Mediterrània multilingüe: investigació educativa per a la millora del coneixement del patrimoni lingüístic, literari i cultural. Aplicacions de la Biblioteca Digital Multilingüe de la Mediterrània
Authors: Martines, Vicent | Antolí Martínez, Jordi M. | Cabezuelo Pliego, José Vicente | Franco-Sánchez, Francisco | Garcia Sebastià, Josep Vicent | Lillo Sedano, Rosario | Martínez, Caterina | Montoya-Abat, Brauli | Ruiz Guardiola, Ramón | Sánchez-López, Elena | Pons Conca, Jaume
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats | Poder Público, Sociedad y Cultura en el Reino de Valencia, ss. XIII-XV | Grupo de Investigación en Estudios Árabes e Islámicos Sharq Al-Andalus (SAA) | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Universidad de Alicante. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas | Universidad de Alicante. Departamento de Filologías Integradas
Keywords: Biblioteca Digital | Estudis Mediterranis | Plurilingüisme | Lingüística de Corpus | Història Cultural
Knowledge Area: Filología Catalana | Historia Medieval | Estudios Árabes e Islámicos
Issue Date: 2018
Editors: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Martines, V., et al. "Mediterrània multilingüe: investigació educativa per a la millora del coneixement del patrimoni lingüístic, literari i cultural. Aplicacions de la Biblioteca Digital Multilingüe de la Mediterrània". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2017-18. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2018. ISBN 978-84-09-07041-1, pp. 2019-2031
Abstract: Hi ha una continuada desconeixença general de tradicions culturals entre els estudiants universitaris; especialment referides a l’Edat Mitjana i la Moderna, essencials per a entendre la realitat occidental. La Mediterrània té un formidable pes condicionant en aqueixa història i realitat, sovint complexa i violenta, farcida d’incomprensió. En aquest entorn el coneixement comú i recíproc de les respectives tradicions culturals pot ser estratègia eficaç perquè canalitze i convertisca els enfrontaments en transferències interculturals i històriques. Ens valdrem de l’estructura de la Biblioteca Digital Multilingüe de la Mediterrània [BDMM] (http://www.ivitra.ua.es).
URI: http://hdl.handle.net/10045/90469
ISBN: 978-84-09-07041-1
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del texto: las autoras y autores; de esta edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/85067
Appears in Collections:Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - SAA - Capítulos de Libros
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - PSOCU - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2017-18-141.pdf1,73 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.