Ús de dispositius quotidians per a la determinació de la velocitat del so en l’aire

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/89649
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Ús de dispositius quotidians per a la determinació de la velocitat del so en l’aire
Autor/es: Vera Gomis, Pablo de | Muñoz-Mármol, Rafael | Garcia-Abril, Marina | Ávila Freire, Ángel | Esteve Guilabert, Vicente | Balbuena Valenzuela, Juan Pablo | Garcés Vernier, Inti | Dednam, Wynand | Abril, Isabel
Grupo/s de investigación o GITE: Interacción de Partículas Cargadas con la Materia
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Física Aplicada | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Materiales
Palabras clave: Ona estacionària | Ressonància | Velocitat del so | Experiment de física
Área/s de conocimiento: Física Aplicada | Física de la Materia Condensada
Fecha de publicación: 2018
Editor: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Vera, Pablo de, et al. "Ús de dispositius quotidians per a la determinació de la velocitat del so en l’aire". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2017-18. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2018. ISBN 978-84-09-07041-1, pp. 1503-1522
Resumen: L’aprenentatge dels conceptes físics per part de l’alumnat es pot assolir d’una manera més significativa si les classes teòriques s’acompanyen d’experiències que permeten il·lustrar-lo de forma pràctica. En aquest treball, s’hi proposa un experiment per a mesurar la velocitat del so en l’aire, on s’utilitza el concepte d’ones estacionàries en un tub semitancat. Consisteix en la generació i l’emissió d’ones sonores d’una determinada freqüència a la part oberta del tub, mitjançant un telèfon mòbil, i mesurar la intensitat del so de l’ona sonora reflectida amb un altre telèfon mòbil. El senyal acústic, en rebotar al fons del tub, produeix una ona estacionària només per a determinades llargàries del tub. En aquesta situació hi ha una relació entre la freqüència de ressonància de l’ona sonora incident, la longitud del tub i la velocitat de propagació del so en l’aire. I si determinem experimentalment la longitud del tub i la freqüència de ressonància és possible obtenir la velocitat del so en l’aire.
URI: http://hdl.handle.net/10045/89649
ISBN: 978-84-09-07041-1
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del texto: las autoras y autores; de esta edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/85067
Aparece en las colecciones:Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - IPCM - Capítulos de Libros

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2017-18-102.pdf1,83 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.