Trait emotional intelligence profiles, burnout, anxiety, depression, and stress in secondary education teachers

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/88556
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Trait emotional intelligence profiles, burnout, anxiety, depression, and stress in secondary education teachers
Autors: Martínez-Monteagudo, Mari Carmen | Inglés, Cándido J. | Granados, Lucía | Aparisi Sierra, David | García-Fernández, José Manuel
Grups d'investigació o GITE: Investigación en Inteligencias, Competencia Social y Educación (SOCEDU)
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Paraules clau: Emotional intelligence profiles | Burnout | Anxiety | Depression | Stress | Teachers | Cluster analysis
Àrees de coneixement: Psicología Evolutiva y de la Educación
Data de publicació: 1-de maig-2019
Editor: Elsevier
Citació bibliogràfica: Personality and Individual Differences. 2019, 142: 53-61. doi:10.1016/j.paid.2019.01.036
Resum: The objective of this study is to identify the existence of different profiles of emotional intelligence according to their dimensions (Attention, Understanding and Repair). In addition, the study seeks to verify whether there are significant differences between the profiles regarding burnout, anxiety, depression, and stress in teachers. A total of 834 teachers, who completed the Trait Meta-Mood Scale-24, the Maslach Burnout Inventory, and the Depression, Anxiety, and Stress Scales-21, were enrolled. Cluster analysis identified four distinct profiles of emotional intelligence: a group of teachers with a predominance of high emotional attention and low emotional repair, a second group with a profile of high emotional intelligence, a third group with generalized low emotional intelligence, and a fourth group with a predominance of low attention and high emotional repair. Similarly, the results revealed significant differences between emotional intelligence profiles regarding burnout, anxiety, depression, and stress. The teachers in the groups with generalized low emotional intelligence and the group with high attention and low repair obtained higher scores in Emotional Exhaustion, Depersonalization, Anxiety, Depression, and Stress and lower scores in Personal Accomplishment.
URI: http://hdl.handle.net/10045/88556
ISSN: 0191-8869 (Print) | 1873-3549 (Online)
DOI: 10.1016/j.paid.2019.01.036
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Drets: © 2019 Elsevier Ltd.
Revisió científica: si
Versió de l'editor: https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.01.036
Apareix a la col·lecció: INV - SOCEDU - Artículos de Revistas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
Thumbnail2019_Martinez-Monteagudo_etal_PersonIndivDiffer_final.pdfVersión final (acceso restringido)349,31 kBAdobe PDFObrir     Sol·licitar una còpia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.