La nostra ombra és sempre igual? La trajectòria del Sol per a alumnat d’educació infantil

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/87567
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La nostra ombra és sempre igual? La trajectòria del Sol per a alumnat d’educació infantil
Authors: Limiñana, Rubén | Menargues Marcilla, María Asunción | Rosa Cintas, Sergio | Nicolás Castellano, Carolina | Alvarez-Herrero, Juan-Francisco | Navarro Pastor, Manuel | Martínez-Torregrosa, Joaquín
Research Group/s: Didáctica de las Ciencias y la Tecnología | EDUTIC - ADEI (Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación - Atención a la Diversidad. Escuela Inclusiva)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
Keywords: Astronomia diürna | Experimentació | Indagació | Ombres | Trajectòria del Sol
Knowledge Area: Didáctica de las Ciencias Experimentales
Issue Date: Nov-2018
Publisher: Graó
Citation: Guix. Elements d'Acció Educativa. 2018, 450: 26-31
Abstract: Les ombres i els canvis que realitzen desperten l’interès i la curiositat de les criatures des d’edats ben primerenques. En aquest treball presentem una seqüència problematitzada («per indagació») d’activitats per establir una relació causal entre les característiques de l’ombra i el moviment del Sol. La posada en pràctica de l’activitat amb infants de 4 i 5 anys va produir un clar avenç en aquesta relació causal i, per tant, en la racionalització que feien de la trajectòria solar al llarg del dia.
URI: http://hdl.handle.net/10045/87567
ISSN: 0213-8581 | 2014-4598 (Internet)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Graó
Peer Review: si
Publisher version: https://www.grao.com/ca/producte/la-nostra-ombra-es-sempre-igual-gu45095527
Appears in Collections:INV - GIDU-EDUTIC/IN - Artículos de Revistas
INV - CyT-EPROBLEM - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Liminana_etal_Guix.pdf1,78 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.