Divulgar Ciència en el Segle XXI

L’objectiu general d’aquest curs és promoure i fomentar en la ciutadania l’interès per la ciència, mostrant diverses formes d’abordar els reptes científics del món actual des de diferents perspectives. Per a açò, comptarem amb reconeguts científics i divulgadors pertanyents a diverses disciplines científiques. El propòsit d'aquest projecte es:

• Divulgació de la ciència: presentar la ciència de manera comprensible i accessible.
• Promoció de la cultura científica i el mètode científic: fomentar el coneixement de la ciència en tots els ciutadans, independentment que tinguen o no una formació científica prèvia.
• Aprendre a conèixer i buscar fonts d’informació científica fiables perquè els participants amplien la seua cultura científica i disposen d’eines intel·lectuals rigoroses que permeten desemmascarar fal·làcies pseudocientífiques.
• Desenvolupar l’esperit crític: ser capaços de distingir fets demostrats científicament d’altres que no ho estan.
• Alfabetització científica: Es pretén desenvolupar la cultura científica des d’un vessant interdisciplinari que contribuïsca al foment de la cultura científica a la nostra societat i al desenvolupament d’un esperit crític, imprescindible en la presa de decisions en qualsevol àmbit.

Comitè Científic: Isabel Abril, Catedràtica de Física Aplicada, Universitat d’Alacant; Nicolás Cuenca, Catedràtic de Biología Celul·lar, Universitat d’Alacant; Rafael García Molina, Catedràtic de Física Aplicada, Universidad de Murcia; Mercedes Pastor, Catedràtica de Química Inorgànica, Universitat d’Alacant.


Browse