Characterization of a 20 kHz sonoreactor. Part II: analysis of chemical effects by classical and electrochemical methods

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/8485
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Characterization of a 20 kHz sonoreactor. Part II: analysis of chemical effects by classical and electrochemical methods
Autors: Sáez Bernal, Verónica | Frías Ferrer, Ángel | Iniesta, Jesus | González García, José | Aldaz Riera, Antonio | Riera Franco de Sarabia, Enrique
Grups d'investigació o GITE: Nuevos Desarrollos Tecnológicos en Electroquímica: Sonoelectroquímica y Bioelectroquímica
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Química Física | Instituto de Acústica
Paraules clau: Sonoreactor | Ultrasonic intensity | Characterization | Electrochemical probe | Chemical dosimeter
Àrees de coneixement: Química Física
Data de creació: 2004
Data de publicació: de gener-2005
Editor: Elsevier
Citació bibliogràfica: SÁEZ BERNAL, Verónica, et al. “Characterization of a 20 kHz sonoreactor. Part II: analysis of chemical effects by classical and electrochemical methods”. Ultrasonics Sonochemistry. Vol. 12, Issues 1-2 (Jan. 2005). ISSN 1350-4177, pp. 67-72
Resum: A new electrochemical redox probe has been investigated in order to characterize the local production of radicals during the cavitation events. The results have been compared with those obtained with Fe(CN)6 3-/Fe(CN)6 4- (electrochemical probe for local mechanical effects) and classical chemical methods such as iodide and Fricke dosimeters (chemical probes for global effects).
Patrocinadors: Universidad de Alicante (project GR03-05).
URI: http://hdl.handle.net/10045/8485
ISSN: 1350-4177
DOI: 10.1016/j.ultsonch.2004.06.010
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2004.06.010
Apareix a la col·lecció: INV - NDTESB - Artículos de Revistas
INV - LEQA - Artículos de Revistas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
Thumbnailsonochemb.pdfVersión revisada (acceso libre)5,72 MBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.