El conjunt arqueològic del Tossal del Morquí. Aportacions al coneixement de la Protohistòria (s. IX al III a.n.e.) a les comarques centrals valencianes

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/84569
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El conjunt arqueològic del Tossal del Morquí. Aportacions al coneixement de la Protohistòria (s. IX al III a.n.e.) a les comarques centrals valencianes
Other Titles: The archaeological site of El Tossal del Morquí. Contributions to the knowledge of Protohistory (9tth to 3rd centuries BC) in the central Valencian region
Authors: Grau Mira, Ignasi | Cloquell Estevan, Salvador | Roselló Sendra, Pere
Research Group/s: Arqueología y Patrimonio Histórico
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico
Keywords: Època protohistòrica | Túmuls funeraris | Lloc de culte | Oppidum | Conquesta romana | Iberian Iron Age | Funerary tumuli | Cult Place | Roman conquest
Knowledge Area: Arqueología
Issue Date: 2018
Publisher: Museu de Prehistòria de València
Citation: Archivo de Prehistoria Levantina. 2018, 32: 81-103
Abstract: Es presenten les recerques realitzades al conjunt arqueològic del Tossal del Morquí (Terrateig-Llocnou de Sant Jeroni, València). Hem realitzat la caracterització topogràfica digital, prospeccions superficials i sondejos arqueològics. Els resultats mostren una ampla seqüència d’ocupació datada entre els segles IX i III a.n.e. i formada per espais funeraris, una amplia zona d’habitatge i un possible lloc de culte que cobreixen una llarga seqüència entre els segles IX i III a.n.e. Totes aquestes evidències ens mostren un important centre que controla un pas estratègic per a les comunicacions entre la costa i l’interior a les comarques centrals valencianes. | Research in the Iberian Iron Age site of El Tossal del Morquí (Terrateig-Llocnou de Sant Jeroni, Valencia province) is presented. We have carried out topographical characterization assisted with geospatial technologies, archaeological surveys and excavations. The results show a wide sequence of occupation dated from the 9th to the 3rd centuries BC. We have identified funerary spaces, a large settlement area and a possible cult place. The extensive occupation and the complex structure of the site reveal the importance of this centre and its strategic role in the control of the territory in the Valencia central region.
Sponsor: Aquesta recerca ha estat finançada pel projecte “Análisis arqueológico y valorización patrimonial de tres paisajes de la conquista romana de Hispania (siglos II-I aC). El este de la provincia Citerior” (HAR2015-64601-C3-2-R del MINECO).
URI: http://hdl.handle.net/10045/84569
ISSN: 0210-3230 | 1989-0508 (Internet)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Peer Review: si
Publisher version: http://mupreva.org/pub/1023/es
Appears in Collections:INV - APH - Artículos de Revistas Nacionales e Internacionales

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Grau-Mira_etal_ArchPrehistLevant.pdf2,42 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons