Anàlisi espacial de la mortalitat a la Comunitat Valenciana

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/80567
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Anàlisi espacial de la mortalitat a la Comunitat Valenciana
Authors: Nolasco, Andreu | Martínez-Beneito, Miguel A. | Zurriaga, Óscar | Moncho, Joaquin | Melchor-Alós, Inmaculada
Research Group/s: Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia
Keywords: Anàlisi espacial | Mortalitat | Comunitat Valenciana
Knowledge Area: Enfermería
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Generalitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública
Citation: Viure en salut. 2018, 112: 9-10
Abstract: L’anàlisi espacial pot contemplar-se, en el context epidemiològic, com una ferramenta per a l’estudi de la distribució geogràfica d’un determinat problema de salut. Els estudis geogràfics sobre resultats en salut de la població són importants perquè poden contribuir a detectar diferències entre distintes regions, a establir patrons de distribució al llarg de la geografia d’un determinat territori o a localitzar unitats geogràfiques en situació de risc extrem o altres resultats d’interés.
URI: http://hdl.handle.net/10045/80567
ISSN: 1888-6833
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Generalitat Valenciana
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - BISCHA - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Nolasco_etal_Viure-en-Salut.pdf712,76 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.