Αναμνήσεις και επιδράσεις του Βυζαντίου στο ιπποτικό μυθιστόρημα Tirant Lo Blanch (15ου αιώνα)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/78417
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Αναμνήσεις και επιδράσεις του Βυζαντίου στο ιπποτικό μυθιστόρημα Tirant Lo Blanch (15ου αιώνα)
Other Titles: Reminiscencias e influencias de Bizancio en el libro de caballerías Tirant Lo Blanc | Reminiscences and influences of Byzantium in the chivalries book Tirant Lo Blanc
Authors: Serrano Espinosa, Manuel
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Keywords: Novela caballería | Bizancio | Corona de Aragón | Historia medieval | Chivalries book | Byzantium | Crown of Aragon | Medieval History
Knowledge Area: Filología Griega
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad de La Laguna
Citation: Fortvnatae. 2017-2018, 28: 405-418. doi:10.25145/j.fortunat.2018.28.028
Abstract: El presente trabajo analiza las relaciones e influencias del mundo bizantino en la novela Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, compuesta apenas una década después de la caída de Constantinopla pero publicada en 1490. En la novela aparecen elementos históricos de la historia de Bizancio en su relación con Occidente, desde las andanzas de Roger de Flor y la Compañía catalana en ayuda de Bizancio a principios del s. XIV, hasta las relaciones entre Occidente y los últimos emperadores Paleólogos, todo ello trasladado a la figura novelesca de Tirant. | This paper studies the connections and influences of the Byzantine world in the chivalries book Tirant Lo Blanc by Joanot Martorell, written almost a decade after the Fall of Constantinople, but published in 1490. In the novel, historical elements of Byzantium appear to show its connections to West Europe, such as the journey of Roger de Flor and the Catalan Company to help Byzantium in the early 14th century and the diplomatic relations between The West and the last Palaeologue Emperors, among others. All of that is shown into the literary character of Tirant.
URI: http://hdl.handle.net/10045/78417
ISSN: 1131-6810 | 2530-8343 (Internet)
DOI: 10.25145/j.fortunat.2018.28.028
Language: grc
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.25145/j.fortunat.2018.28.028
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Serrano_Fortunatae.pdf177,81 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons