Introducció: L’edició filològica de textos catalans de l’edat moderna

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/74693
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Introducció: L’edició filològica de textos catalans de l’edat moderna
Authors: Martines, Josep | Martines, Vicent
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Edició filològica | Textos catalans | Edat moderna
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Universidade de São Paulo. Centro de Estudos Medievais - Oriente & Ocidente - EDF/FEUSP | Universidade do Porto. Instituto Jurídico Interdisciplinar
Citation: Notandum. 2018, 48: 1-2. doi:10.4025/notandum.48.0
Sponsor: Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (GVA, ref. ISIC/012/042), i en el marc dels projectes de recerca “Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1834)” (MINECO-FEDER, ref. FFI2015-69694-P), PROMETEO/2009/042 i PROMETEOII/2014/018 (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel∙lència, Generalitat Valenciana), PT 2012-S04-MARTINES, IEC1-15X, PR2015-S04-MARTINES, VIGROB-125, i del Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció (Universitat dAlacant [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/74693
ISSN: 1516-5477
DOI: 10.4025/notandum.48.0
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © dos autores
Peer Review: si
Publisher version: http://www.hottopos.com/notand48/index.htm
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Martines_Notandum.pdf115,28 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.