Consideracions al voltant de la transmissió impresa de les obres dels escriptors del segle XV; sobre Miquel Ortigues

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/74315
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Consideracions al voltant de la transmissió impresa de les obres dels escriptors del segle XV; sobre Miquel Ortigues
Authors: Garcia Sempere, Marinela
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Transmissió impresa | Segle XV | Miquel Ortigues
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2015
Publisher: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: Garcia Sempere, Marinela. “Consideracions al voltant de la transmissió impresa de les obres dels escriptors del segle XV; sobre Miquel Ortigues”. En: Badia, Lola, Casanova, Emili; Hauf, Albert (eds.). Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015. (Symposia philologica; 25). ISBN 978-84-606-8839-6, pp. 189-201
Sponsor: Treball realitzat en el marc del projecte d’investigació La literatura hagiográfica catalana entre el manuscrito y la imprenta (FFI2013-43927-P) del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/74315
ISBN: 978-84-606-8839-6
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Els autors; d’aquesta edició: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d’Alacant
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMarinela-Garcia-Homenatge-Wittlin.pdf883,14 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.