La narració gràfica en àmbit universitari. Perspectives didàctiques del còmic i de l’àlbum il·lustrat

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/73516
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La narració gràfica en àmbit universitari. Perspectives didàctiques del còmic i de l’àlbum il·lustrat
Autor/es: Baile López, Eduard | Rovira-Collado, José | Maestre-Brotons, Antoni | Ortiz Hernández, Francisco Javier | Pomares Puig, María Pilar | Soler-Quílez, Guillermo | Villaverde Pérez, Abel | Sánchez Verdú, Ramón | Serna-Rodrigo, Rocío | Vidal Martín-Toledano, Jesús
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | Investigación y Formación Didáctica | Recerca de la Literatura Contemporània
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Universidad de Alicante. Departamento de Innovación y Formación Didáctica
Palabras clave: Aplicacions didàctiques | Còmic | Narració gràfica | Unicòmic | CLUECA
Área/s de conocimiento: Filología Catalana | Didáctica de la Lengua y la Literatura
Fecha de publicación: 2017
Editor: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Baile-López, E., etal. "La narració gràfica en àmbit universitari. Perspectives didàctiques del còmic i de l’àlbum il·lustrat". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2016-17 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2016-2017. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2017. ISBN 978-84-697-6536-4, pp. 2279-2296
Resumen: Mitjançant la xarxa 3858, s’ha pretés oferir, tal com ja s’ha fet en diverses convocatòries prèvies del programa de xarxes de la Universitat d’Alacant, presència acadèmica a la tasca d’estudi i de difusió sobre les possibilitats didàctiques del còmic que s’està desenvolupant des dels nuclis dels grups Unicòmic i CLUECA. En aquest sentit, la memòria aspira a ser testimoni del treball investigador i docent dut a terme pels membres de la xarxa durant el curs 2016-2017. Al nostre parer, fer recompte del camí recorregut és condició indispensable per a ataüllar el futur, en el qual haurem de depurar les activitats realitzades i, en conseqüència, ampliar-les i fer-les perdurar en el temps.
URI: http://hdl.handle.net/10045/73516
ISBN: 978-84-697-6536-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del texto: las autoras y autores; de esta edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/72112
Aparece en las colecciones:Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - LICATMED - Capítols de Llibres
INV - IFD-DLL - Capítulos de Libros

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailMemorias-del-programa-redes-i3ce-2016-17_202.pdf1,08 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.