Grups d’Alt Rendiment Acadèmic Internacional de Doctorat [GARAID]

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/73205
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Grups d’Alt Rendiment Acadèmic Internacional de Doctorat [GARAID]
Other Titles: Grupos de Alto Rendimiento Académico Internacional de Doctorado [GARAID] | High Academic Achievement International Doctoral Groups [HAAIDG]
Authors: Martines, Vicent | Antolí Martínez, Jordi M. | Cabezuelo Pliego, José Vicente | Franco-Sánchez, Francisco | Garcia Sebastià, Josep Vicent | Lillo Sedano, Rosario | Martínez, Caterina | Mesa-Sanz, Juan-Francisco | Montoya-Abat, Brauli | Pons Conca, Jaume | Sánchez-López, Elena
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats | Poder Público, Sociedad y Cultura en el Reino de Valencia, ss. XIII-XV | Grupo de Investigación en Estudios Árabes e Islámicos Sharq Al-Andalus (SAA) | Corpus Documentale Latinum Valencie (CODOLVA) | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Universidad de Alicante. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas | Universidad de Alicante. Departamento de Filologías Integradas | Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Keywords: Ensenyament Superior | Doctorat | GARAID | Docència no presencial | Internacionalització
Knowledge Area: Filología Catalana | Historia Medieval | Estudios Árabes e Islámicos | Filología Latina
Issue Date: 2017
Editors: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Martines, V., etal. "Grups d’Alt Rendiment Acadèmic Internacional de Doctorat [GARAID]". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2016-17 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2016-2017. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2017. ISBN 978-84-697-6536-4, pp. 1389-1400
Abstract: Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies tendents a la constitució de Grups d’Alt Rendiment Acadèmic Internacional de Doctorat [GARAID]. En els estudis de Doctorat actuals és més necessària encara que abans la col·laboració, coordinació i cooperació per a la investigació i la innovació en els estudis oficials tendents al títol de Doctor/a que es desenvolupen a la Universitat d’Alacant i, en general, a la resta d’universitats, tenint en compte el marc de referència de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els GARAID es desenvolupen en principi des del Programa de Doctorat en Relacions Interculturals i Històriques en l’Europa Mediterrània Medieval” –que és el si de l’ISIC-IVITRA i del programa Prometeo d’excel·lència PrometeoII/2014/018, adscrit al Dept de Filologia Catalana—, encara que moltes de les necessitats i reptes a què hom mirarà de donar resposta amb la xarxa proposada són transversals i comunes a tos els doctorats: docència no presencial, no a l’aula, docència per tutories sovint a distància, internacionalització, estades a l’estranger, línies i equips de recerca molt especialitzats, necessitat de generació de coneixement amb les tesis, necessitat de transferència (publicacions, participació en trobades científiques, tant prèviament com posteriorment a la tesi i com a explicació d’ella).
URI: http://hdl.handle.net/10045/73205
ISBN: 978-84-697-6536-4
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del texto: las autoras y autores; de esta edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/72112
Appears in Collections:INV - PSOCU - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - SAA - Capítulos de Libros
INV - CODOLVA - Capítulos de Libros
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemorias-del-programa-redes-i3ce-2016-17_119.pdf1,29 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.