Presència del gat domèstic, Felis silvestris catus (Schreber, 1775), i del gat serval, Felis silvestris, en un espai natural protegit: el cas del Parc Natural Serra de Mariola (sud–est espanyol)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/72512
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Presència del gat domèstic, Felis silvestris catus (Schreber, 1775), i del gat serval, Felis silvestris, en un espai natural protegit: el cas del Parc Natural Serra de Mariola (sud–est espanyol)
Other Titles: Presence of domestic cat, Felis silvestris catus (Schreber, 1775), and wild cat, Felis silvestris, in a natural protected area: the case of Serra de Mariola Natural Park (SE Spain) | Presencia del gato doméstico, Felis silvestris catus (Schreber, 1775), y del gato montés, Felis silvestris, en un espacio natural protegido: el caso del Parque Natural Serra de Mariola (sureste español)
Authors: Belda, Antonio | Belenguer, Roque | Zaragozí Zaragozí, Benito Manuel | Ferri Vila, Vicent
Research Group/s: Ecología Espacial y del Paisaje (EEP) | Cambios Paleoambientales
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Keywords: Distribució | Fototrampeig | Gat domèstic | Paisatge | Parc Natural Serra de Mariola | Distribution | Camera trap | Domestic cat | Landscape | Serra de Mariola Natural Park | Distribución | Fototrampeo | Gato doméstico | Paisaje | Parque Natural Serra de Mariola
Knowledge Area: Ecología
Issue Date: 2017
Publisher: Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Citation: Arxius de Miscel·lània Zoològica. 2017, 15: 253-263
Abstract: El principal objectiu d’aquesta recerca és conèixer aspectes ecològics, de distribució i d’impactes del gat domèstic dins de la serra de Mariola. L’àrea d’estudi és un parc natural de 17.500 hectàrees situat al sud del País Valencià. Un millor coneixement de la distribució serà d’interès per a la definició de mesures de gestió de fauna del parc. Utilitzant tècniques de fototrampeig es van recopilar 29.941 imatges amb algun contacte animal. El 0,62% de les fotografies enregistrades són de gat domèstic, de manera que se n’ha detectat la presència en 29 de les 63 quadrícules (2 x 2 km) del Parc Natural Serra de Mariola (el 46,03%). El període de mostreig es va prolongar des de gener fins a setembre de 2010. Aquest estudi ha permès integrar la informació recopilada al camp en bases de dades per avaluar la presència del gat domèstic a la serra de Mariola. | The main objective of this research was to determine the ecological aspects, distribution, and impact of domestic cat in the Serra de Mariola. The study area is a natural park of 17,500 hectares located in the south of the Valencia Community. Better knowledge of the distribution of this cat will help define management measures in the park. Using camera traps, we collected 29,941 images of animal contact. A total of 0.62% of these photographs were of domestic cat, the presence of which was detected in 29 of 63 grids (2 x 2 km) in Serra de Mariola Natural Park (46.03%). Sampling was performed from January to September 2010. The study allowed us to integrate the information collected in the field into databases and to evaluate the presence of domestic cat in the Serra de Mariola. | El principal objetivo de esta investigación es conocer aspectos ecológicos, de distribución e impactos del gato doméstico dentro de la sierra de Mariola. El área de estudio es un parque natural de 17.500 hectáreas situado en el sur del País Valenciano. Un mejor conocimiento de su distribución será de interés para la definición de medidas de gestión de fauna del parque. Utilizando técnicas de fototrampeo se recopilaron 29.941 imágenes con algún contacto animal. El 0,62% de las fotografías registradas son de gato doméstico, de manera que se ha detectado su presencia en 29 de las 63 cuadrículas (2 x 2 km) del Parque Natural Serra de Mariola (el 46,03%). El periodo de muestreo se prolongó desde enero hasta septiembre de 2010. Este estudio ha permitido integrar la información recopilada en el campo en bases de datos a fin de evaluar la presencia del gato doméstico en la sierra de Mariola.
Sponsor: Aquest projecte ha estat finançat en part pels ajuts de recerca de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil–Albert.
URI: http://hdl.handle.net/10045/72512
ISSN: 1698-0476
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: El © [2017] de l’article pertany a l’autor o autors; aquests autoritzen la revista Arxius de Miscel·lània Zoològica per publicar l’article sota la llicència de Creative Commons Reconeixement 3.0 que permet la distribució i reproducció en qualsevol mitjà, sempre i quan s’esmentin els autors i la revista Arxius de Miscel·lània Zoològica.
Peer Review: si
Publisher version: http://amz.museucienciesjournals.cat/?lang=es
Appears in Collections:INV - EEP - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2017_Belda_etal_ArxMiscZool.pdf2,75 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons