La literatura infantil i juvenil com a eix cohesiu de la identitat nacional. L’aposta compromesa del sector editorial valencià

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/68927
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La literatura infantil i juvenil com a eix cohesiu de la identitat nacional. L’aposta compromesa del sector editorial valencià
Autor/es: Escandell, Dari
Grupo/s de investigación o GITE: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Lectura | Literatura infantil i juvenil | Identitat nacional | Indústria editorial | Valencià | Mitjans socials | Epitext públic virtual | Reading | Children’s literature | National identity | Publishing industry | Valencian | Social media | Virtual public epitext
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2017
Editor: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)
Cita bibliográfica: eHumanista/IVITRA. 2017, 11: 508-528
Resumen: Aquest article analitza quan, com i per què la literatura infantil i juvenil feta al País Valencià tracta la identitat nacional. Els darrers anys s’ha generat una quantitat ingent de publicacions d’índole diversa pensades perquè el lector destinatari conega els referents idiosincràtics valencians i se’n senta identificat. Som davant d’un panorama nou, significatiu, digne d’estudi arran d’aquesta aposta decidida de la indústria editorial valenciana, la qual ha sabut aprofitar les potencialitats dels epitextos públics virtuals per a tractar d’activar consciències adormides en la desmemòria del temps. | This article discusses when, how and why children’s literature made in Valencia treats national identity concept. In recent years it has generated, through different ways, a huge amount of different nature’s publications which have been thought for the reader knows valencian idiosyncratic references and he identifies with it. We are facing a new and significant situation worthy of study due to this strong commitment of the valencian publishing industry, which has taken advantage of the potential of virtual epitextos public to try to raise awareness who asleep for so long.
Patrocinador/es: Article elaborat en el marc del projecte d’investigació «Los espacios virtuales para la promoción del libro y la lectura. Formulación de indicadores para evaluar su calidad y efectividad» [FFI2015-69977-R], Proyectos I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya. Convocatòria 2015.
URI: http://hdl.handle.net/10045/68927
ISSN: 1540-5877
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © eHumanista/IVITRA
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/11
Aparece en las colecciones:INV - ET - Artícles de Revistes
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2017_Escandell_eHumanista-IVITRA.pdf6,96 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.