La literatura infantil i juvenil com a eix cohesiu de la identitat nacional. L’aposta compromesa del sector editorial valencià

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/68927
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La literatura infantil i juvenil com a eix cohesiu de la identitat nacional. L’aposta compromesa del sector editorial valencià
Authors: Escandell, Dari
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Lectura | Literatura infantil i juvenil | Identitat nacional | Indústria editorial | Valencià | Mitjans socials | Epitext públic virtual | Reading | Children’s literature | National identity | Publishing industry | Valencian | Social media | Virtual public epitext
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2017
Publisher: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)
Citation: eHumanista/IVITRA. 2017, 11: 508-528
Abstract: Aquest article analitza quan, com i per què la literatura infantil i juvenil feta al País Valencià tracta la identitat nacional. Els darrers anys s’ha generat una quantitat ingent de publicacions d’índole diversa pensades perquè el lector destinatari conega els referents idiosincràtics valencians i se’n senta identificat. Som davant d’un panorama nou, significatiu, digne d’estudi arran d’aquesta aposta decidida de la indústria editorial valenciana, la qual ha sabut aprofitar les potencialitats dels epitextos públics virtuals per a tractar d’activar consciències adormides en la desmemòria del temps. | This article discusses when, how and why children’s literature made in Valencia treats national identity concept. In recent years it has generated, through different ways, a huge amount of different nature’s publications which have been thought for the reader knows valencian idiosyncratic references and he identifies with it. We are facing a new and significant situation worthy of study due to this strong commitment of the valencian publishing industry, which has taken advantage of the potential of virtual epitextos public to try to raise awareness who asleep for so long.
Sponsor: Article elaborat en el marc del projecte d’investigació «Los espacios virtuales para la promoción del libro y la lectura. Formulación de indicadores para evaluar su calidad y efectividad» [FFI2015-69977-R], Proyectos I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya. Convocatòria 2015.
URI: http://hdl.handle.net/10045/68927
ISSN: 1540-5877
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © eHumanista/IVITRA
Peer Review: si
Publisher version: http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/11
Appears in Collections:INV - ET - Artícles de Revistes
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2017_Escandell_eHumanista-IVITRA.pdf6,96 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.