Entre l'onirisme i la realitat: el cosmos poètic de Joan Miquel Oliver

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/67489
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Entre l'onirisme i la realitat: el cosmos poètic de Joan Miquel Oliver
Autor/es: Galiana Juan, Irene
Director de la investigación: Espinós Felipe, Joaquim
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: J.M. Oliver | Literatura catalana actual | Música pop | Poesia | Avantguardes
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 22-jun-2017
Fecha de lectura: 16-jun-2017
Resumen: En aquest treball el que es pretén és dur a terme un estudi de la poesia completa de Joan Miquel Oliver. Al capdavall, mostrar una panoràmica dels aspectes més rellevants de la seua obra, tant temàtics com estilístics. Un itinerari partint de la vinculació del poeta amb la cultura pop que seguirà amb la petjada de les avantguardes, especialment, el Futurisme i el Surrealisme, així com el gènere literari de la Ciència-ficció. Sense oblidar un vessant més tradicional com podrien ser el costumisme i la tradició literària, sempre tenint present la intertextualitat en la seua poesia amb altres arts, que l’aproximen a la literatura contemporània. Relacionat amb la literatura actual, observarem un estil que el lligarien més aïna amb l’antipoesia. Val a dir que ens centrarem, sobretot, en la seua etapa de producció com a lletrista en el grup Antònia Font, així com en la seua trajectòria en solitari.
URI: http://hdl.handle.net/10045/67489
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Aparece en las colecciones:Grado en Filología Catalana - Trabajos Fin de Grado

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailEntre_lonirisme_i_la_realitat_el_cosmos_poetic_de_Joan_GALIANA_JUAN_IRENE.pdf986,97 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.