Toponímia amagada entre records. Els noms de lloc de la vall de Puça (Petrer i Castalla)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/66108
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Toponímia amagada entre records. Els noms de lloc de la vall de Puça (Petrer i Castalla)
Autor/es: Amat-Montesinos, Xavier
Grupo/s de investigación o GITE: Geografía Humana
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Geografía Humana
Palabras clave: Toponímia | Petrer | Castalla
Área/s de conocimiento: Geografía Humana
Fecha de publicación: 8-abr-2017
Resumen: Fins a mitjan segle XX va subsistir en el Vinalopó una modesta comunitat rural que portava associada una manera de viure el camp i establir una organització del mateix. Eren els temps del naixement d'una societat industrial i la decadència de l'economia camperola, amb intensos canvis en les formes d'interpretar i gestionar el territori. A partir de la informació oral proporcionada per algunes de les persones que van participar d'aquells canvis, es recopilen i es donen a conèixer alguns topònims de Puça, una xicoteta vall en la confluència dels termes municipals de Petrer i Castalla. Molts d'aquests topònims probablement van ser efímers en el temps i imprecisos en l'espai, els mapes no diuen res d'ells, i no obstant açò, perduren en una part de la memòria col·lectiva del país. L'objectiu d'aquest treball és recuperar i ordenar la major part d'aquells topònims i microtopònims que perduren en els records d'aquelles persones. L'antic nom de les fites geogràfiques, espais de cultiu, xarxes hidrogràfiques, camins, corrals i molts altres elements, ajudarà a entendre alguns dels aspectes que han canviat en el camp valencià en només tres o quatre dècades.
Descripción: XI Jornada d'Onomàstica, III Congrés de la Societat d'Onomàstica, "Toponímia i antroponímia de l'antiga Governació d'Oriola. Onomàstica de contacte", 7-8 abril 2017, Elda i Petrer.
URI: http://hdl.handle.net/10045/66108
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Revisión científica: no
Aparece en las colecciones:INV - GH - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailAMAT-2017_toponima_amagada.pdf17,57 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons