La quantitat i la intensitat com a variables en la transformació d’un programa educatiu monolingüe en un de plurilingüe

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/64752
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La quantitat i la intensitat com a variables en la transformació d’un programa educatiu monolingüe en un de plurilingüe
Authors: Baldaquí-Escandell, Josep-Maria | Sogorb Devesa, Luisa María
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Keywords: Aprenentatge L2 | Plurilingüisme | Multilingüisme | Intensitat | Comunitat Valenciana
Knowledge Area: Filología Catalana | Didáctica y Organización Escolar
Issue Date: 2016
Publisher: Universitat d’Alacant
Citation: Díez Mediavilla, Antonio; Brotons Rico, Vicent; Escandell Maestre, Dari; Rovira Collado, José (ed.). Aprendizajes plurilingües y literarios. Nuevos enfoques didácticos = Aprenentatges plurilingües i literaris. Nous enfocaments didàctics. Alacant: Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2016. ISBN 978-84-16724-30-7, pp. 77-84
Abstract: Aquest treball explica una experiència educativa que consisteix en l’evolució des d’un programa educatiu monolingüe en la llengua dominant (castellà) a un programa amb un grau major de presència de la llengua minoritzada (català) en un context sociocultural molt desfavorable. L’experiència ens permet reflexionar sobre la importància de la distribució del temps –quantitat d’hores i, sobretot, intensitat del procés– en l’aprenentatge d’una L2.
URI: http://hdl.handle.net/10045/64752
ISBN: 978-84-16724-30-7
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Rights: © Antonio Díez Mediavilla, Vicent Brotons Rico, Dari Escandell Maestre, José Rovira Collado (Eds.); de la presente edición: Universitat d’Alacant
Peer Review: si
Appears in Collections:Congresos - Aprendizajes Plurilingües y Literarios - Libro de Actas
INV - EXPLANAT - Comunicacions en Congressos, Conferències, etc.

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailAprendizajes-plurilingues-y-literarios_06.pdf2,31 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.