Corre por tus venas sangre mora: un Regne de València mitificat al romancer de les illes Filipines

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/64669
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Corre por tus venas sangre mora: un Regne de València mitificat al romancer de les illes Filipines
Other Titles: “Corre por tus venas sangre mora”: The Kingdom of Valencia mythicized in the Philippine ballads
Authors: Donoso Jiménez, Isaac
Research Group/s: Humanismo - Europa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filologías Integradas
Keywords: Romancer Filipí | Regne de València | Filipines | L’Exòtic | Moros i cristians | Al-Àndalus | Àsia | Literatura filipina | Philippine ballads | Kingdom of Valencia | Philippines | The Exòtic | Moors and Christians | Al-Andalus | Asia | Philippine Literature
Knowledge Area: Estudios Árabes e Islámicos
Issue Date: 2017
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Citation: Estudis Romànics. 2017, 39: 193-223. doi:10.2436/20.2500.01.220
Abstract: Aquest treball analitza la conformació del romancer filipí i la seua vinculació a les tradicions hispàniques teatrals («moros i cristians») i lírico-èpiques («llibres de gesta»), i com el concepte de l’Exòtic va influir en la seua adaptació a l’arxipèlag de les Filipines. Alhora, es recopilen els romanços filipins que tracten del Regne de València, i s’analitzen les fonts i la manera en què es produeix la presència d’aquest concepte en el romancer filipí, traçant a la fi el decurs de l’elegia per València des del Šarq al-Àndalus fins a l’Àsia. | This article analyses the development of the Philippine ballads and their relationship to their Hispanic heritage, both drama («Moors and Christians») and lyrical epics («Books of Chivalry»), and how the concept of the Exòtic influenced how they were adapted to the Philippines. At the same time, it deals with the Philippine ballads about the Kingdom of Valencia, analysing the sources and the way of presenting this theme in the Philippine ballad, and ultimately tracing the course of the elegy for Valencia from Šarq al-Àndalus to Asia.
URI: http://hdl.handle.net/10045/64669
ISSN: 0211-8572 | 2013-9500 (Internet)
DOI: 10.2436/20.2500.01.220
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0
Peer Review: si
Publisher version: http://dx.doi.org/10.2436/20.2500.01.220
Appears in Collections:INV - Humanismo-Europa - Artículos de Revistas y Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2017_Donoso_EstudisRomanics.pdf926,27 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons