Pierres de Provença: aproximació a un best seller català modern

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/63853
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Pierres de Provença: aproximació a un best seller català modern
Authors: Pastor i Briones, Vicent
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Keywords: Pierres de Provença | Edicions | Segles XVII-XVIII | Literatura catalana | Editions | 17-18th centuries | Catalan literature
Issue Date: 2017
Publisher: Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras
Citation: Cutillas Orgilés, Ernesto (Coord.). Nuevas aportaciones en la investigación en Humanidades. VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Alicante, 28 y 29 de abril de 2016). Alicante: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 2017. ISBN 978-84-946481-1-3, pp. 173-180
Abstract: La novel·la Pierres de Provença arriba al català des d’un original francés de mitjan segle XV, via traduccions castellanes des d’inicis del XVI. Ací pretenem explicar la transmissió textual d’una història popular que ha tingut nombroses edicions arreu d’Europa entre els segles XV i XXI i fer un seguiment de l’escassa presència de l’obra en les històries de la literatura catalana. Aquest relat cavalleresc és un dels pocs títols del catàleg de la prosa catalana moderna i cal fer una adequada catalogació de les edicions per tal de confegir un cens acurat. Hem pogut establir un llistat d’onze edicions, la cronologia de les quals és, generalment, aproximada. Resta pendent una exhaustiva investigació sobre l’activitat dels editors catalans dels segles XVI-XVIII per poder datar millor totes les edicions. Malgrat l’èxit lector, la crítica ens ha proveït de poca informació sobre una novel·la que encara arrossega una llarga llista d’incògnites. | The novel Pierres de Provence comes to Catalan from an original French dating in the mid- fifteenth century, via Spanish translations from the early XVI century. Here we aim to explain the textual transmission of a popular story that has had numerous editions throughout Europe from the fifteenth to the twenty-first century and describe the poor presence of this text in the histories of Catalan literature. This knightly story is one of the few titles existing in the catalog of the modern Catalan prose, so we need a proper cataloging of the editions to achieve a detailed census. We have established a list of eleven editions, whose dating is generally approximate. There remains to be done a thorough research on the activity of the Catalan publishers in the XVI- XVIII centuries so that we can date all the editions. Despite its success, the critics have barely provided information about a novel that still arises a long list of enigmas.
URI: http://hdl.handle.net/10045/63853
ISBN: 978-84-946481-1-3
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Rights: © De los textos: sus autores; de esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Comunicacions en Congressos, Conferències, etc.
Congresos - Jornadas de Investigación Filosofía y Letras 2016 - Libro de Actas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailNuevas-aportaciones-en-la-investigacion-en-Humanidades_18.pdf2,19 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.