Curs d’iniciació a la Filologia Catalana

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/61762
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Curs d’iniciació a la Filologia Catalana
Autor/es: Francés-Díez, Àngels | Arronis Llopis, Carme | Baile López, Eduard | Balaguer Pascual, Enric | Càmara Sempere, Hèctor | Esteve Guillén, Anna | Gisbert Muñoz, Francesc | Montserrat Buendia, Sandra | Mira-Navarro, Irene | Segura-Llopes, Carles
Grupo/s de investigación o GITE: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats | DIAVAL
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Propedèutica | Filologia Catalana | Moodle | MOOC | Gimcana virtual
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2016
Editor: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Roig-Vila, Rosabel; Blasco Mira, Josefa Eugenia; Lledó Carreres, Asunción; Pellín Buades, Neus (eds.). Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y Acciones. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-617-5129-7, pp. 2935-2950
Resumen: Aquest article detalla el procés del plantejament i el disseny del Curs d’Introducció a la Filologia Catalana, dut a terme per un grup de professors i professores del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. El curs combina objectius propedèutics i de tipus social i conductual, ja que no sols pretén oferir formació a l’alumnat de segon de batxillerat i primer de grau en matèria de llengua, literatura i cultura al País Valencià i a la resta de territoris catalanoparlants, sinó també informar sobre què fem i com som a Filologia Catalana en un entorn marcat sovint per prejudicis de tipus lingüístic i cultural. L’article mostrarà quines possibilitats d’interfície virtual han estat considerades adequades per als nostres objectius (Moodle, curs MOOC i web amb gimcana d’aprenentatge) i detallarà el tipus de recursos i materials usats i preparats, respectivament, per al curs, que, com hem avançat, estarà dividit en tres grans mòduls: llengua, literatura i cultura.
URI: http://hdl.handle.net/10045/61762
ISBN: 978-84-617-5129-7
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Del texto: los autores; De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) (2016)
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/59668
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - LICATMED - Capítols de Llibres
INV - DIAVAL - Capítols de Llibres
INV - ET - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailInvestigacion-e-Innovacion-Educativa-en-Docencia-Universitaria_177.pdf167,82 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.