La fantasia del marit monstruós en «La clau de ferro», de Pere Calders

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/61636
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La fantasia del marit monstruós en «La clau de ferro», de Pere Calders
Other Titles: The Fantasy of the Monstrous Husband in Pere Calders’s «La clau de ferro»
Authors: Maestre-Brotons, Antoni
Research Group/s: Recerca de la Literatura Contemporània
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Ficció gòtica | Metaficció | Fantasia | Masculinitat | Armari | Gothic fiction | Metafiction | Fantasy | Masculinity | Closet
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2016
Publisher: Universidad Autónoma de Barcelona. Grupo de Estudios sobre lo Fantástico
Citation: Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico. 2016, 4(2): 189-204. doi:10.5565/rev/brumal.196
Abstract: La crítica ha subratllat el caràcter metaficcional de l’obra de Pere Calders, que reelabora molts dels tòpics de la literatura fantàstica en els seus relats, sovint mitjançant l’humor i la ironia. Tanmateix, des d’una perspectiva psicoanalítica, aquest diàleg amb la tradició es pot comprendre també com una exploració del significat que la fantasia té amb les persones o la manera com la ficció modela la identitat personal i també la realitat social i la cultura. Aquesta idea es reflecteix nítidament en un dels contes de l’autor, titulat «La clau de ferro», en què un home s’inventa una personalitat misteriosa molt similar als personatges sinistres de la novel·la gòtica per crearse una reputació social. Tal és el poder de seducció d’aquesta fantasia que al final acaba devorant els protagonistes, incapaços d’acceptar la realitat. | Pere Calders’s work has been regarded as fantastic and gothic metafiction, for his short stories are often ironical rewritings of the genre’s main storylines and tropes. However, from a psychoanalytic approach, this dialogue with literary tradition can also be understood as an exploration of the meaning of fantasy or the way fiction shapes personal identity as well as social reality and culture. This idea is clearly apparent in one of Calders’s short stories, «La clau de ferro» —«The iron key»—, in which a man, in order to gain social notoriety, creates a makebelieve mysterious character similar to the uncanny heroes of gothic novels. This seductive fantasy becomes so powerful that it ends up substituting reality, which the protagonists of the story are unable to accept.
URI: http://hdl.handle.net/10045/61636
ISSN: 2014-7910
DOI: 10.5565/rev/brumal.196
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0
Peer Review: si
Publisher version: http://dx.doi.org/10.5565/rev/brumal.196
Appears in Collections:INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2016_Maestre_Brumal.pdf162,93 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons