Noves formes d’opressió, noves formes de rebel·lió, a través de la narrativa valenciana (Totes les cançons parlen de tu i Primavera encesa)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/61201
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Noves formes d’opressió, noves formes de rebel·lió, a través de la narrativa valenciana (Totes les cançons parlen de tu i Primavera encesa)
Authors: Esteve Guillén, Anna
Research Group/s: Recerca de la Literatura Contemporània | Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Narrativa valenciana | Identitat | Societat | Crisi | Rebel·lió | Valencian narrative | Identity | Society | Crisis | Rebellion
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2016
Publisher: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)
Citation: eHumanista/IVITRA. 2016, 10: 298-305
Abstract: Aquest article planteja una reflexió sobre les noves formes de control i opressió en el món actual (globalitzat, virtual) i les diferents respostes que la societat ha generat per a deslliurar-se’n o, si més no, per protestar, a partir de l’anàlisi de dues novel·les valencianes recents: Primavera encesa, de Vicent Borràs, i Totes les cançons parlen de tu, de Xavi Sarrià. | This paper presents a reflection about new shapes of control and repression in the world current (global and virtual) and the reactions different that society has generated to protest or to free, through the analysis of two Valencian novels recent: Primavera encesa (2013), of Vicent Borràs, and Totes les cançons parlen de tu (2014), of Xavi Sarrià.
URI: http://hdl.handle.net/10045/61201
ISSN: 1540-5877
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © eHumanista/IVITRA
Peer Review: si
Publisher version: http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/10
Appears in Collections:INV - ET - Artícles de Revistes
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2016_Esteve_eHumanista-IVITRA.pdf177,24 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.