Un tresoret tardoromà al Tossal de les Basses (Alacant)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/60817
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Un tresoret tardoromà al Tossal de les Basses (Alacant)
Título alternativo: A small late Roman treasure in Tossal de les Basses (Alicante)
Autor/es: Garrigós i Albert, Immaculada
Palabras clave: Tossal de les Basses | Vil·la romana | Antiguitat tardana | Tresoret | Ponderal | Roman villa | Late Antiquity | Small treasure
Área/s de conocimiento: Arqueología
Fecha de publicación: 2016
Editor: Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Latina y Filología Griega
Cita bibliográfica: Lucentum. 2016, 35: 245-264. doi:10.14198/LVCENTVM2016.35.14
Resumen: L’estudi següent presenta la troballa monetària esdevinguda durant les excavacions arqueològiques a l’enclavament del Tossal de les Basses (Alacant), a una vil·la romana de cronologia molt ampla. Es realitza una catalogació del tresoret, amb un període que compren els segles IV-V dC, com també consideracions sobre circulació monetària a l’assentament així com a les comarques meridionals del País Valencià. | This paper studies the coins discovered during the archaeological excavations carried out in the site of Tossal de les Basses (Alicante), a Roman villa with a very wide chronology. The small treasure is catalogued in a period between the 4th and 5th centuries AD. We also propose certain ideas regarding monetary circulation in the settlement, as well as in the southern regions of the Valencia Community.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/LVCENTVM2016.35.14 | http://hdl.handle.net/10045/60817
ISSN: 0213-2338 | 1989-9904 (Internet)
DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.14
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0
Revisión científica: si
Versión del editor: http://lucentum.ua.es/
Aparece en las colecciones:Revistas - Lucentum - 2016, N. 35

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailLucentum_35_14.pdf3,45 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons