Ensenyar valencià com a L2 en l'aula d'Educació Infantil: reformulació metodològica, replantejament didàctic i revisió de continguts

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/60228
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Ensenyar valencià com a L2 en l'aula d'Educació Infantil: reformulació metodològica, replantejament didàctic i revisió de continguts
Authors: Escandell, Dari | Arronis Llopis, Carme | Brotons Rico, Vicent | Marcillas Piquer, Isabel | Navarro Garcia, Maria Jesús | Valls Pérez, M. Rosa
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Valencià | Didàctica | Lectoescriptura | Educació infantil | Prezi
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2016
Editors: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Roig-Vila, Rosabel; Blasco Mira, Josefa Eugenia; Lledó Carreres, Asunción; Pellín Buades, Neus (eds.). Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y Acciones. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-617-5129-7, pp. 880-897
Abstract: L’article resumeix de forma succinta la revisió densa de l’assignatura “Habilitats comunicatives i lectoescriptura en català” a càrrec de l’equip docent responsable, al cap d’un lustre de bagatge. D’ençà l’entrada en vigor del Pla d’Estudis 2010 del grau de Mestre d’Educació Infantil de la Universitat d’Alacant, aquesta ha estat l’única matèria de formació bàsica de la titulació que integra continguts de didàctica de la llengua oral i escrita circumscrits a l’etapa infantil, amb un procediment metodològic orientat sobretot a l’ensenyament-aprenentatge del valencià com a segona llengua; això és, com a llengua vehicular escolar no familiar (L2). L’actuació, escomesa dins el marc del programa Xarxes d’Investigació en Docència Universitària 2015-2016, ha comportat una reformulació metodològica, un replantejament didàctic i una revisió de continguts ajustada als darrers canvis adoptats pel sistema educatiu en matèria de plurilingüisme. Esqueia l’actualització profunda del temari i de la metodologia docent; la fixació de nous criteris unificats i coherents per al sistema d’avaluació no presencial; i la millora de les pràctiques, amb una proposta definida de bifurcació dels grups de treball. La conversió dels materials i del temari a format Prezi com a recurs didàctic n’ha vertebrat el conjunt de l’actuació.
URI: http://hdl.handle.net/10045/60228
ISBN: 978-84-617-5129-7
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Del texto: los autores; De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) (2016)
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/59668
Appears in Collections:INV - ET - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailInvestigacion-e-Innovacion-Educativa-en-Docencia-Universitaria_051.pdf813,24 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.