El Regne de València, un mite dins els Romanços de moros de les Filipines

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/58980
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El Regne de València, un mite dins els Romanços de moros de les Filipines
Other Titles: O reino de Valência: um mito nos Romanços de mouros das Filipinas | The Kingdom of Valence as a myth in the Moors’ Romances of the Philippines
Authors: Donoso Jiménez, Isaac
Research Group/s: Humanismo - Europa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filologías Integradas
Keywords: Romances de Moros | Reino de Valencia | Al-Andalus | Asia | Literatura Filipina | Moors’ Romances | Kingdom of Valencia | Philippine Literature
Knowledge Area: Estudios Árabes e Islámicos
Issue Date: Jun-2016
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Medievals
Citation: Mirabilia/MedTrans. 2016, 3: 135-179
Abstract: Aquest treball analitza la conformació del romancer filipí i la seua vinculació a les tradicions hispàniques teatrals («moros i cristians») i lírico-èpiques («llibres de gesta»), i com el concepte de l’Exòtic va influir en la seua adaptació a l’arxipèlag de les Filipines. Alhora, es recopilen els romanços filipins que tracten del Regne de València, i s’analitzen les fonts i la manera en què es produeix la presència d’aquest concepte en el romancer filipí, traçant a la fi el decurs de l’elegia per València des del Šarq al-Àndalus fins a l’Àsia. | This work analyzes the development of Philippine Metrical Romances and its Hispanic influences in both theatre («Moros y Cristianos») and epics (Books of Chivalry) in tracing the materialization of the Exotic. Specifically, it will focus on how an exotic topic like the Kingdom of Valencia is presented, recollecting the sources, characters and features along the Philippine corpus. At the end, the purpose will be to trace the literary elegy for the fall of Valencia from the Orient of al-Andalus to the Orient of Asia.
URI: http://hdl.handle.net/10045/58980
ISSN: 1676-5818
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © 2016 Mirabilia Journal
Peer Review: si
Publisher version: http://www.revistamirabilia.com/medtrans/issues/mirabilia-medtrans-3-2016-1
Appears in Collections:INV - Humanismo-Europa - Artículos de Revistas y Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2016_Donoso_Mirabilia.pdf1,99 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.