Composició i innovació lexicosemàntica: compostos nominals motivats metonímicament per aprenents de català a l’Educació Secundària Obligatòria

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/58830
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Composició i innovació lexicosemàntica: compostos nominals motivats metonímicament per aprenents de català a l’Educació Secundària Obligatòria
Autor/es: Martínez, Caterina
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Composició | Innovació lexicosemàntica | Metonímia | Teoria de la Integració Conceptual | Cognitivisme | Motivació | Mecanismes de generació de mots | Neologia | ESO | Català
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2017
Editor: Universidade de São Paulo. Centro de Estudos Medievais - Oriente & Ocidente - EDF/FEUSP | Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Cita bibliográfica: Revista Internacional d'Humanitats. 2017, 39: 25-36
Resumen: Fem un acostament als mecanismes d’innovació lexicosemàntica dels estudiants de 1r i 4t de l’ESO. Les dades descrites s’han obtingut en un experiment que permet avaluar els procediments de categorització d’adolescents d’entre 12 i 16 anys. Davant la magnitud –quantitativa i qualitativa– dels resultats que conformen aquest corpus, ací es para atenció sobre un tipus particular de composició: la composició nominal de base metonímica, un dels més productius dins el materials apligats. S’hi analitzen, doncs, els mecanismes de creació lexicosemàntica de la mostra, en general, i el recurs de la composició nominal metonímica, en particular. La Teoria de la Integració Conceptual, dins del marc de la Semàntica Cognitiva, es mostra ací com a eina útil per a l’estudi de la conceptualització i dels mecanismes que motiven la generació de mots.
Patrocinador/es: Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (Programa de la Generalitat Valenciana per a la Constitució i Acreditació d’Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa d’Excel·lència [Ref. ISIC/012/042]), i en el marc dels projectes de recerca següents: «Gramàtica del Català Modern (1601-1833)» (MINECO, Ref. FFI2012-37103); “Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1833)” (MINECO FFI2015-69694-P); «Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm)» (IEC, Refs. PT 2012-S04-MARTINES; IEC1-15X); Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEOII-2014-018], finançat per FEDER de la UE; i el «Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció» (Universitat d’Alacant [Ref. GITE-09009-UA]). Aquest estudi ha estat possible gràcies a la concessió d’una ajuda per a la contractació de Personal Docent Investigador en formació de caràcter predoctoral, Programa Vali+d [ACIF/2015/337].
URI: http://hdl.handle.net/10045/58830
ISSN: 1516-5485
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Revista Internacional d'Humanitats
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.hottopos.com/rih39/
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2017_Caterina-Martinez_RevIntHumanitats.pdf516,07 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.