Xarxa de literatura catalana infantil (Grau d’Educació Infantil)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/57113
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Xarxa de literatura catalana infantil (Grau d’Educació Infantil)
Autor/es: Francés-Díez, Àngels | Arronis Llopis, Carme | Escandell, Dari | Esteve Guillén, Anna | Marcillas Piquer, Isabel | Martín Pascual, Llúcia | Martínez Pérez, Maria | Mira-Navarro, Irene | Vidal Lloret, Vicent
Grupo/s de investigación o GITE: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Literatura Catalana Medieval (LICATMED)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Prezi | Site | Google | Motivació | TIC
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2016
Editor: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, María Teresa (coords.). Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-608-4181-4, pp. 1825-1836
Resumen: En aquesta memòria descrivim el treball en xarxa elaborat pels membres del projecte d’innovació docent “Xarxa de literatura catalana infantil (Grau d’Educació Infantil)” que, durant el curs 2014-2015, ha dut a terme diverses reunions presencials i virtuals per a modernitzar i millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge relacionat amb la matèria objecte d’estudi. L’eix vertebral del projecte es basa l’ús de les TIC com a recurs motivador i dinàmic que cal implementar en la metodologia docent de les assignatures relacionades amb la literatura infantil del grau en Educació Infantil. En aquest sentit, s’hi descriuen els avantatges dels recursos relacionats amb l’univers Google (sobretot, Calendar, Sites, Drive i Youtube) i Prezi, la pàgina web que proporciona un entorn de presentacions en línia dinàmiques i interactives, molt en consonància amb les interessos de l’alumnat i els nous processos de comunicació i interacció docent. Per a il·lustrar el projecte, s’hi mostren imatges representatives dels materials que han sigut elaborats amb aquestos recursos.
URI: http://hdl.handle.net/10045/57113
ISBN: 978-84-608-4181-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Del texto: los autores; De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/54450
Aparece en las colecciones:Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - LICATMED - Capítols de Llibres
INV - ET - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailInnovaciones-metodologicas-docencia-universitaria_119.pdf1,81 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.