Elaboració de la guia docent de l’assignatura Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/56899
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Elaboració de la guia docent de l’assignatura Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Autor/es: Baile López, Eduard | Càmara Sempere, Hèctor
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Llengua catalana | Valencià | Guia docent | Educació física | TILC
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2016
Editor: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, María Teresa (coords.). Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-608-4181-4, pp. 1451-1455
Resumen: El propòsit de la xarxa 3252 ha estat el de plantejar una sèrie de canvis en la guia docent de l’assignatura «Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (codi 16830), la qual, al nostre parer, acompleix els requisits de llengua d’ús homologable a d’altres d’impartides pel Departament de Filologia Catalana de la UA a la Facultat d’Educació, però no compta amb un inseriment adient en el marc dels estudis del grau que l’acull, ço és, CAFE. En aquest sentit, la memòria present vol ser testimoni dels canvis suggerits en pro d’un encaixament més orgànic i esclaridor d’acord amb una visió fonamentada en el Tractament Integrat de Llengua i Continguts.
URI: http://hdl.handle.net/10045/56899
ISBN: 978-84-608-4181-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Del texto: los autores; De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/54450
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - LICATMED - Capítols de Llibres
Docencia - ICE - Capítulos de Libros

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailInnovaciones-metodologicas-docencia-universitaria_95.pdf482,49 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.