Taller de revistes digitals com a eina didàctica: de l’ensenyament no universitari a la universitat

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/56894
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Taller de revistes digitals com a eina didàctica: de l’ensenyament no universitari a la universitat
Autor/es: Amorós i Pinos, Dèlia | Ceballos Ortiz, Ángel | Escolano i López, Josep Manuel | Iglesias-García, Mar | Insa Ribelles, Dolors | Jonhson Esteve, Frederic | Montoya Abat, Joan Antoni | Moreno Serrano, María Antonia | Rovira-Collado, José | Sánchez Gutiérrez, Carlos Luis
Grupo/s de investigación o GITE: COSOCO (Comunicación y Sociedad del Conocimiento) | Investigación y Formación Didáctica
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Universidad de Alicante. Departamento de Comunicación y Psicología Social | Universidad de Alicante. Departamento de Innovación y Formación Didáctica
Palabras clave: Premsa | Digital | Revistes | Didàctica | Infantil | Primària | Secundària | FPA
Área/s de conocimiento: Filología Catalana | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Didáctica de la Lengua y la Literatura
Fecha de publicación: 2016
Editor: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, María Teresa (coords.). Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-608-4181-4, pp. 1357-1369
Resumen: El novembre de 2014 el CEFIRE d’Alacant organitzà el I Taller d’Intercanvi d’Experiències per a l’elaboració i divulgació de revistes digitals, hereu de la I i II Jornadas de Prensa en los IES de Alicante que es celebraren els anys 2007 i 2011. Aquest taller tingué com a objectius, entre d’altres, divulgar i intercanviar experiències didàctiques relacionades amb revistes digitals entre centres de diversos nivells, afavorir la creació de projectes educatius cooperatius mitjançant les revistes digitals o establir les bases que permeteren la creació d’una xarxa col·laborativa de revistes digitals. A banda de palesar les diverses propostes dels centres escolars i la incorporació de la revista escolar tradicional al món digital, d’aquella experiència, i parant sobretot atenció al darrer dels objectius citat, ha sorgit la xarxa en docència universitària “Taller de revistes digitals com a eina didàctica: de l’ensenyament no universitari a la universitat”, amb l’objectiu d’aprofundir en les possibilitats didàctiques de les revistes digitals tant pel que fa a l’alumnat no universitari com en les diverses titulacions que ofereix la Universitat d’Alacant. A més de compartir experiències i fomentar l’aprenentatge col·laboratiu de l’alumnat i del professorat implicats, aquesta xarxa en docència universitària vol articular-hi un espai digital permanent en que es puguen recopilar les revistes digitals dels diversos centres educatius.
URI: http://hdl.handle.net/10045/56894
ISBN: 978-84-608-4181-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Del texto: los autores; De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/54450
Aparece en las colecciones:Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - COSOCO - Capítulos de Libros
INV - IFD-DLL - Capítulos de Libros

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailInnovaciones-metodologicas-docencia-universitaria_90.pdf607,03 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.