Experiències senzilles de física recreativa: Conservació del moment lineal, efecte Coandă i emissió atòmica

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/56474
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Experiències senzilles de física recreativa: Conservació del moment lineal, efecte Coandă i emissió atòmica
Authors: Abril, Isabel | Esteve Guilabert, Vicente | Dednam, Wynand | Martínez Asencio, Jesús | Gullón Juanes, Miguel | García Molina, Rafael
Research Group/s: Interacción de Partículas Cargadas con la Materia | Grupo de Nanofísica | Astrofísica Relativista
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Física Aplicada
Keywords: Física | Física recreativa | Experiments senzills | Conceptes físics | Recursos didàctics
Knowledge Area: Física Aplicada
Issue Date: 2016
Editors: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, María Teresa (coords.). Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-608-4181-4, pp. 559-574
Abstract: La realització pràctica d’experiments és fonamental en qualsevol disciplina científica. Per això, en aquest treball exposem una sèrie d’experiències de física senzilles i sorprenents que ens permetran reforçar diversos conceptes físics d’una manera amena, utilitzant materials molt assequibles i barats. Amb la realització d’aquests experiments volem estimular la curiositat de l’alumnat i el plaer per la investigació i el descobriment de nous fenòmens físics. Aquestes experiències estan adreçades tant a estudiants d’educació secundària i batxillerat com a alumnes dels primers cursos d’universitat. Hem dissenyat i dut a terme experiències de diversos camps de la física, entre els quals hi ha algunes pràctiques per a posar de manifest la conservació del moment lineal, o l’efecte Coandă en fluids en moviment, i també experiments de física atòmica relacionats amb l’emissió atòmica en l’espectre visible, que posen de manifest la quantització de l’energia dels nivells atòmics. Amb aquestes experiències volem motivar els alumnes en l’estudi i l’interès per la física des d’una perspectiva diferent de l’habitual.
URI: http://hdl.handle.net/10045/56474
ISBN: 978-84-608-4181-4
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Del texto: los autores; De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/54450
Appears in Collections:INV - Astrofísica Relativista - Capítulos de Libros
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - IPCM - Capítulos de Libros
INV - Grupo de Nanofísica - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailInnovaciones-metodologicas-docencia-universitaria_35.pdf1,25 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.