Experiències senzilles de física recreativa: Conservació del moment lineal, efecte Coandă i emissió atòmica

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/56474
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Experiències senzilles de física recreativa: Conservació del moment lineal, efecte Coandă i emissió atòmica
Autor/es: Abril, Isabel | Esteve Guilabert, Vicente | Dednam, Wynand | Martínez Asencio, Jesús | Gullón Juanes, Miguel | García Molina, Rafael
Grupo/s de investigación o GITE: Interacción de Partículas Cargadas con la Materia | Grupo de Nanofísica | Astrofísica Relativista
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Física Aplicada
Palabras clave: Física | Física recreativa | Experiments senzills | Conceptes físics | Recursos didàctics
Área/s de conocimiento: Física Aplicada
Fecha de publicación: 2016
Editor: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, María Teresa (coords.). Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-608-4181-4, pp. 559-574
Resumen: La realització pràctica d’experiments és fonamental en qualsevol disciplina científica. Per això, en aquest treball exposem una sèrie d’experiències de física senzilles i sorprenents que ens permetran reforçar diversos conceptes físics d’una manera amena, utilitzant materials molt assequibles i barats. Amb la realització d’aquests experiments volem estimular la curiositat de l’alumnat i el plaer per la investigació i el descobriment de nous fenòmens físics. Aquestes experiències estan adreçades tant a estudiants d’educació secundària i batxillerat com a alumnes dels primers cursos d’universitat. Hem dissenyat i dut a terme experiències de diversos camps de la física, entre els quals hi ha algunes pràctiques per a posar de manifest la conservació del moment lineal, o l’efecte Coandă en fluids en moviment, i també experiments de física atòmica relacionats amb l’emissió atòmica en l’espectre visible, que posen de manifest la quantització de l’energia dels nivells atòmics. Amb aquestes experiències volem motivar els alumnes en l’estudi i l’interès per la física des d’una perspectiva diferent de l’habitual.
URI: http://hdl.handle.net/10045/56474
ISBN: 978-84-608-4181-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Del texto: los autores; De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/54450
Aparece en las colecciones:INV - Astrofísica Relativista - Capítulos de Libros
Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - IPCM - Capítulos de Libros
INV - Grupo de Nanofísica - Capítulos de Libros

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailInnovaciones-metodologicas-docencia-universitaria_35.pdf1,25 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.