Disseny d'unes jornades de salut per a primària, "Aprenem amb la salut!"

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/56014
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Disseny d'unes jornades de salut per a primària, "Aprenem amb la salut!"
Autor/es: Cobo Cortell, Ana Isabel
Director de la investigación: García Martínez, Salvador
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
Palabras clave: Salut | Primària | Jornades | Esport | Hàbits saludables
Área/s de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal
Fecha de publicación: 20-jun-2016
Fecha de lectura: 15-jun-2016
Resumen: Aquest treball presenta, unes jornades de salut anomenades "Aprenem amb la salut", destinades a l'alumnat d'Educació Primària. A través aquestes jornades s'incorpora en l'alumnat la promoció d'hàbits saludables, centrant-se en l'alimentació, els hàbits d'higiene, els hàbits saludables i la pràctica d'activitat física o esport. Tots aquests aspectes es treballen mitjançant jocs i tallers, entre altres. A més, durant aquestes jornades es vincula l'aprenentatge de l'alumnat amb les seus famílies per tal de formar i conscienciar a les famílies en aspectes tan importants com és l'alimentació. Durant aquesta jornada, s'utilitzen diferents estils d'ensenyament combinant tradicionals amb un participatiu. Respecte a l'estil d'ensenyament participatiu, a través del microensenyament l'alumnat de sisè d'Educació Primària col·labora en les jornades, realitzant la funció de monitors i monitores en les gymkanes. Per acabar, en aquestes jornades es pretén fomentar en l'alumnat d'Educació Primària hàbits saludables, per tal de millorar la seua salut.
URI: http://hdl.handle.net/10045/56014
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Aparece en las colecciones:Grado en Maestro en Educación Primaria - Trabajos Fin de Grado

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailDisseny_dunes_jornades_de_salut_per_a_primaria_A_COBO_CORTELL_ANA_ISABEL.pdf2,45 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.