La literatura infantil i juvenil de Jaume Cabré

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55583
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La literatura infantil i juvenil de Jaume Cabré
Autor/es: Camps Arbós, Josep
Palabras clave: Jaume Cabré | Narrativa infantil i juvenil | Premis literaris | Novel·la | Crítica literària | Children’s narrative | Literary awards | Novel | Literary review
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 219-233. doi:10.14198/ITACA2015.6.13
Resumen: Un dels aspectes més desconeguts de la trajectòria de Jaume Cabré com a escriptor és el seu interès per la literatura infantil i juvenil. Si bé la dedicació a aquest gènere consta només de quatre obres (les novel·les Galceran, l’heroi de la guerra negra, La història que en Roc Pons no coneixia i L’home de Sau; i la nouvelle L’any del Blauet) editades entre 1978 i 1984, els textos que en resulten mostren una gran similitud, tant pel que fa al tema com a l’estructura, amb la narrativa escrita per a adults, cosa que evidencia la coherència del món literari creat per l’autor. | One of the most unknown aspects in Jaume Cabré’s career as a writer is that of his interest in children’s literature. It is true that his dedication to this genre is just of 4 literary works (the novels Galceran, l’heroi de la guerra negra, La història que en Roc Pons no coneixia i L’home de Sau; and the nouvelle L’any del Blauet), which were published between 1978 and 1984. Yet, the final texts show a great similarity with his narrative for adults not only in the topic but also in the structure, what shows the coherence of the literary world created but the author.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.13 | http://hdl.handle.net/10045/55583
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.13
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_13.pdf334,44 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.