Tractament integrat de la llengua i la literatura en una zona castellanoparlant

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55578
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Tractament integrat de la llengua i la literatura en una zona castellanoparlant
Autor/es: López i Gisbert, Bernat | Medina Martínez, Rafael
Palabras clave: Ensenyament | Castellanoparlant | Tractament integrat de la llengua i la literatura | Metodologia comunicativa | Teaching Spanish speakers | Integrated treatment of language and literature | Communicative methodology
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 125-143. doi:10.14198/ITACA2015.6.08
Resumen: Davant la problemàtica que l’ensenyament del valencià té a localitats de parla castellana, aquest article aplica el tractament integrat de la llengua i la literatura en la localitat de parla castellana d’Elda (l’Alt Vinalopó). Els professors-autors arriben a la conclusió que aprendre una llengua significa aprendre a comunicar-se en eixa llengua. Així doncs, en l’article els autors enumeren i expliquen una sèrie de mesures que han desenvolupat en el seu institut per a obtenir un ensenyament basat en l’enfocament comunicatiu; amb el propòsit de «entendre i fer-se entendre amb fluïdesa». | Given the problems that the teaching of Valencian language faces in Spanish-speaking towns, this paper explains the application of the integrated treatment of language and literature in the Spanish-speaking town of Elda (Alt Vinalopó, Alicante). The teachers-authors conclude that learning a language means learning to communicate in that language. Thus, in the article the authors enumerate a series of measures that have developed in their school to get an education based on the communicative approach; in order to «understand and be understood fluently.»
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.08 | http://hdl.handle.net/10045/55578
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.08
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_08.pdf350,41 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.