Com Sona l’ESO: un exemple del tractament de la llengua i la literatura des de l’àrea de música dins del concepte d’ensenyament integral

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55574
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Com Sona l’ESO: un exemple del tractament de la llengua i la literatura des de l’àrea de música dins del concepte d’ensenyament integral
Autor/es: Cano Server, Francesca
Palabras clave: Música | Literatura | Arrelament | Llengua | Emoció | Aprenentatge significatiu | Music | Literature | Roots | Language | Emotion | Meaningful learning
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 51-70. doi:10.14198/ITACA2015.6.04
Resumen: Com Sona l'ESO és un projecte en què s’integren música i dansa, literatura, llengua i educació amb una doble finalitat: traure fora de les quatre parets de l’aula el treball que es fa dia a dia amb l’alumnat i oferir-los l’oportunitat d’actuar en directe damunt d’un escenari. En aquest article es descriu el treball dins i fora de l’aula que culmina en aquest espectacle durant 16 edicions està recorrent diferents poblacions i centres del territori lingüístic i es posa en valor el caràcter multidisciplinari, la implicació social, el protagonisme de l’alumnat i l’èxit d’un treball que esdevé plenament aprenentatge significatiu. | «How Secondary Educations sounds like» is a project consisting of music, dance, literature, language and education. Its purpose is twofold: on one hand, it attempts to draw outside the classroom the everyday work with the students; on the other, it offers them the opportunity to perform live on stage. The result is a concert that once a year brings together more than a thousand high school students singing in Catalan. This show is in its 16th edition, and travels around different towns and cities all over Catalan language territory. It has a strong value as a multidisciplinary project, which requires of the students commitment and leadership. They will remember this experience for life.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.04 | http://hdl.handle.net/10045/55574
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.04
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_04.pdf5,43 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.