Reflexions al voltant del fòrum de debat «Literatura i identitats: personals i col·lectives»

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55572
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Reflexions al voltant del fòrum de debat «Literatura i identitats: personals i col·lectives»
Autor/es: Amorós i Pinos, Dèlia | Escribano Hellín, Josep-Enric
Palabras clave: Gènere | Identitat | Nació | Sexualitat | Col·lectivitat | Construcció | Feminisme | Gender | Identity | Nation | Sexuality | Community | Construction | Feminism
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 23-33. doi:10.14198/ITACA2015.6.02
Resumen: Aquest article recull les aportacions abocades al voltant de la literatura com a eina per construir les identitats, personals (de gènere i/o sexual) i col·lectives (i/o nacionals) en el fòrum de debat del II Simposi d’Ensenyament de la Literatura i la Llengua. A partir de la proposta de diverses preguntes bastírem ponts de conversa referents a qüestions com ara la formació del professorat en qüestions de gènere, l'explicitació o no a l'aula les diverses formes de desig sexual, el trencament dels tòpics masculí/femení, el paper cabdal de l'etnopoètica com a eina per construir la identitat nacional o la delimitació i popularització dels símbols i mites col·lectius. El text inclou també propostes de textos per a treballar a l'aula els aspectes sobre els quals reflexionem. | This paper summarizes the results of one of II Conference on Literature and Language Teaching discussion forums: that about literature as a tool to define personal (gender and / or sexual) and collective (and / or national) identities. It regards questions such as teacher training in gender issues, the variety of sexual desire and its explication in the classroom, the breaking of male / female roles stereotypes and the importance of Ethnopoetics as a base to build national identity on or the delimitation and popularization of collective myths and symbols. It also includes a proposal of texts of all genres to work with the specific aspects mentioned.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.02 | http://hdl.handle.net/10045/55572
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.02
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_02.pdf305,85 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.