Curial e Güelfa multilingüe. Les traduccions de Curial e Güelfa al castellà i a l’anglés: concordances i traduccions

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/5351
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Curial e Güelfa multilingüe. Les traduccions de Curial e Güelfa al castellà i a l’anglés: concordances i traduccions
Autor/es: Fuster Ortuño, María Ángeles
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüistics i Traductològics Comparats | Poder Público, Sociedad y Cultura en el Reino de Valencia, SS. XIII-XV
Centro, Departamento o Servicio: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Curial e Güelfa | Traducció | Multilingüe | Concordances
Área/s de conocimiento: Filología Catalana | Literatura Medieval | Traducción
Fecha de creación: 2004
Fecha de publicación: 2007
Editor: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Cita bibliográfica: FUSTER ORTUÑO, María Ángeles. "Curial e Güelfa multilingüe. Les traduccions de Curial e Güelfa al castellà i a l’anglés: concordances i traduccions". En: Premios de Ayuda a la Investigación 2004. Alicante : Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2007. ISBN 978-84-7784-520-1, pp. 38-88
Resumen: La novel·la Curial e Güelfa, utilitzada com a text base del nostre estudi de corpus multilingües d’una obra literària, és considerada un veritable clàssic de les lletres hispàniques i romàniques, si bé no ha gaudit fins ara, per part de la crítica i en comparació amb altres clàssics catalans, una atenció “equiparable” a la seua importància. Al llarg del segle XX s’han fet diverses edicions castellanes i catalanes d’aquesta novel·la i, així mateix, traduccions a l’anglés. El Curial e Güelfa té una considerable vàlua històrica, ja que és una obra que recull diverses i heterogènies facetes de la literatura del temps en el qual va ser escrita, al llarg del segle XV, i és considerada un dels clàssics de la literatura catalana. Per aquest motiu, és interessant fer un estudi detallat de les característiques tant del text original d’aquesta novel·la com de les diverses edicions i traduccions que fins ara s’han fet.
Patrocinador/es: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert; Diputación Provincial de Alicante
URI: http://hdl.handle.net/10045/5351
ISBN: 978-84-7784-520-1 | 84-7784-520-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - PSOCU - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailM.A.Fuster Ortuño-Curial e Güelfa multilingüe.pdf811,61 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.