El paper de l'etnobotànica en la consecució d'una alimentació saludable

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/53348
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El paper de l'etnobotànica en la consecució d'una alimentació saludable
Authors: Bernabeu-Mestre, Josep | Galiana-Sánchez, María Eugenia | Trescastro-López, Eva María
Research Group/s: Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia
Keywords: Etnobotànica | Alimentació saludable
Knowledge Area: Historia de la Ciencia | Enfermería
Issue Date: 2015
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Citation: Randa. 2015, 75: 173-185
Abstract: A partir del problema de l'alimentació inadequada que segueix bona part de la població i les conseqüències que comporta en termes de salut (Varela, coord., 2013) s'aborda l'alternativa gastronòmica que representa el model alimentari de la Dieta Mediterrània (DM) per a fer front a molt d'aquests problemes, com també el paper que pot jugar l'etnobotànica en el procés de readaptació d'aquell model a la realitat del segle XXI i a la configuració d'una cultura aliffientària saludable i sostenible.
Sponsor: La recerca s'ha desenvolupat en el marc del projecte Prometeu II 2014/2015. Grup Alacant d'Estudis Avançats en Història de la Salut i la Medicina. Programa Prometeu per a Grups d'Excel·lència de la Generalitat Valenciana.
URI: http://hdl.handle.net/10045/53348
ISSN: 0210-5993
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - BISCHA - Artículos de Revistas
Institucional - IUIEG - Publicaciones

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2015_Bernabeu_Randa.pdf499,15 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.