Reproducció primària de la llengua i sistema escolar al Carxe, un enclavament catalanoparlant en una regió castellanoparlant (Múrcia)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/52194
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Reproducció primària de la llengua i sistema escolar al Carxe, un enclavament catalanoparlant en una regió castellanoparlant (Múrcia)
Autor/es: Montoya-Abat, Brauli
Grupo/s de investigación o GITE: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Sociolingüística | Substitució lingüística | Sistema educatiu | Català
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 2013
Fecha de publicación: 2014
Editor: Institut d'Estudis Catalans
Cita bibliográfica: Argenter, Joan A. (ed.). Enclavaments lingüístics i comunitats locals: el català a Sardenya, al Carxe i entre els gitanos catalans de França. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans: Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, 2014. ISBN 978-84-9965-211-5, pp. 187-208
Resumen: El català es va instal·lar a la subcomarca del Carxe, dins la regió de Múrcia, durant el segle XIX, però actualment pateix una regressió, entre d'altres motius, perquè no és llengua d'escolarització de la població.
URI: http://hdl.handle.net/10045/52194
ISBN: 978-84-9965-211-5
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Institut d'Estudis Catalans
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2014_Enclavaments-IEC.pdfVersió de l'autor613,45 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.