Contrast i convergència entre catalanoparlants i castellanoparlants a l’Oriola del sis-cents

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/52192
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Contrast i convergència entre catalanoparlants i castellanoparlants a l’Oriola del sis-cents
Autor/es: Montoya-Abat, Brauli
Grupo/s de investigación o GITE: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Sociolingüística | Història de la llengua | Català | Castellà
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 2012
Fecha de publicación: 2015
Editor: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes | Universidad de Salamanca | Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Cita bibliográfica: Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de Salamanca, 1-6 de juliol de 2012 / a cura d'Àlex Martín Escribà, Adolf Piquer Vidal i Fernando Sánchez Miret. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2015. Vol. II. ISBN 978-84-9883-751-3
Resumen: El capítol descriu el procés de castellanització estructural del català parlat a la ciutat d'Oriola durant el segle XVII i el procés paral·lel del sorgiment de dos grups de parlants: els catalanoparlants i els castellanoparlants.
URI: http://hdl.handle.net/10045/52192
ISBN: 978-84-9883-751-3 (Vol. II) | 978-84-9883-686-8 (Obra completa)
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2015_AILLC-Salamanca.pdfVersió de l'autor224,63 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.