Una travessa pel laberint: assaig d'interpretació de «Els jeroglífics i la pedra de Rosetta», de Carmelina Sánchez-Cutillas

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/51106
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Una travessa pel laberint: assaig d'interpretació de «Els jeroglífics i la pedra de Rosetta», de Carmelina Sánchez-Cutillas
Other Titles: A Journey through the Maze: Interpreting Carmelina Sánchez-Cutillas Els Jeroglífics i la Pedra de Rosetta
Authors: Francés-Díez, Àngels
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Carmelina Sánchez-Cutillas | Poesia valenciana | Dialogisme | Heteroglòssia | Polifonia | Intertextualitat | Valencian poetry | Dialogism | Heteroglossia | Polyphony | Intertextuality
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2015
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: Caplletra. 2015, 58: 9-28. doi:10.7203/Caplletra.58.7135
Abstract: L’objectiu d’aquest article és estudiar una obra singular i sorprenent en el panorama de la poesia valenciana dels anys setanta: «Els jeroglífics i la pedra de Rosetta» (1976), de Carmelina Sánchez-Cutillas (1927-2009). Insòlita mostra de prosa poètica, aquesta obra significa un gir radical des del realisme que caracteritzava els primers poemaris de l’autora envers el formalisme més extrem i críptic, que desafia el silenci ancestral, jeroglífic, imposat per l’hostilitat de l’entorn. En el poemari, espai on es conjuminen paraules pròpies i manllevades a altres textos, es manifesten els conceptes bakhtinians de «dialogisme», «heteroglòssia» i «polifonia», i també la versió kristeviana d’intertextualitat. Així, un extraordinari bagatge de referències mitològiques, religioses, científiques i històriques, que semblen acusar la influència de la poesia de Salvador Espriu, construeixen el laberint inhòspit del poemari, en un intent per fer alquímia dels fonaments de la tradició cultural i transformar-los en l’expressió de la rebel·lia, de la ira que subjau, com en un palimpsest, sota els escrits. | This paper studies a unique and amazing work on the Valencian poetry scene of the 1970s: Carmelina Sánchez-Cutillas’s Els jeroglífics i la pedra de Rosetta (1976). This unusual example of poetic prose represents a radical change from the realism that characterized her early poems towards the most extreme and cryptic formalism, which defies the ancestral and hieroglyphic silence imposed by the hostility of the environment. In the poem, a space where the author’s own words are combined with those borrowed from other texts, Bakhtin’s dialogism, heteroglossia and polyphony, and Kristeva’s intertextuality can be found. Thus, an extraordinary background of mythological, religious, scientific and historical references, which remind us of Salvador Espriu’s influence, construct the gloomy labyrinth of the poem, an alchemy that transforms the foundations of traditional culture into an expression of rebellion, of anger that underlies the written text, as in a palimpsest.
URI: http://hdl.handle.net/10045/51106
ISSN: 0214-8188 | 2386-7159 (Internet)
DOI: 10.7203/Caplletra.58.7135
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND
Peer Review: si
Publisher version: http://dx.doi.org/10.7203/Caplletra.58.7135
Appears in Collections:INV - ET - Artícles de Revistes
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2015_Frances_Caplletra.pdf257,05 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons