L’eina ‘examinador’ de UACloud. Aplicació a l’ensenyament en línia de la traducció comercial i propostes de desenvolupament

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/49241
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: L’eina ‘examinador’ de UACloud. Aplicació a l’ensenyament en línia de la traducció comercial i propostes de desenvolupament
Autor/es: Gallego-Hernández, Daniel
Grupo/s de investigación o GITE: FRASYTRAM
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Traducción e Interpretación
Palabras clave: Traducció | Ensenyament on line | Campus virtual | Proves objectives
Área/s de conocimiento: Traducción e Interpretación
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universidad de Alicante
Cita bibliográfica: XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y cambio = XIII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària. Noves estratègies organitzatives i metodològiques en la formació universitària per a respondre a la necessitat d'adaptació i canvi / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, 2015. ISBN 978-84-606-8636-1, pp. 1134-1143
Resumen: L’objectiu d’aquest treball, que s’emmarca dins dels processos d’ensenyament i aprenentatge i d’innovació docent, és doble. D’una banda, una vegada revisades les referències bibliogràfiques publicades a partir de les Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària al voltant d’aquesta eina, mostrem l’ús que, en el context de la formació en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i del comerç, fem de l’examinador de la plataforma UACloud Campus Virtual de la Universitat d’Alacant. D’altra banda, valorem la idoneïtat d’aquesta eina en el context esmentat, especialment pel que fa a l’ús que el professorat de la nostra universitat pot fer-ne, per tal de proposar diferents punts de desenvolupament que eventualment puguen ajudar a optimitzar el procés d’ensenyament i aprenentatge de les persones implicades en la utilització d’aquesta eina. El treball pot ser tingut en compte no només per docents, sinó també pels programadors que desenvolupen aquesta classe d’eines.
URI: http://hdl.handle.net/10045/49241
ISBN: 978-84-606-8636-1
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Derechos: © Del texto: los autores; © De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/48708
Aparece en las colecciones:INV - FRASYTRAM - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
Docencia - ICE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - TRADECO - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailXIII_Jornadas_Redes_89.pdf2,3 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.